<< Geri Yazdır

Çocukta 1.5 kg Ağırlığında Dekortikasyon Materyali Nedeni: Tüberküloz Plörezi

Nuri DÜZGÜN1, Hıdır ESME1, Mustafa ÇALIK1, Ercan KURTİPEK2, Süleyman Emre AKIN1

1 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye

2 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye

ÖZET

Tüberküloz, dünyada hala morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Tüberküloz plörezi subplevral yerleşmiş olan bir tüberküloz odağının plevraya açılması sonrası burada bulunan CD4 T lenfositler tarafından verilen gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu oluşur. Plörezi sonrası efüzyon gelişiminin en ömenli nedeni ise kapiller permeabilite artışıdır. Plevral efüzyonlarda sıklıkla, akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi ile tanı koymak mümkündür. Plevral kalınlaşma ciddi boyutlara ulaştığında akciğer expansiyonu engellenir. Bu durumda dekortikasyon ile kalınlaşmış olan plevranın çıkarılması gerekir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürük ve ateş şikayeti ile kliniğimize başvuran 15 yaşında erkek hastanın, çekilen filmlerinde sağda masif plevral efüzyon ve ciddi plevral kalınlaşma saptanması üzerine hastaya total dekortikasyon uygulanmıştır. Yazımızda hastamızın klinik, tanı ve tedavi basamakları literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz; Plevralefüzyon; Dekortikasyon

SUMMARY

The Cause of Decortication Material, 1.5 kg in Weight, In a Child Patient: Tuberculous Pleurisy

Nuri DÜZGÜN1, Hıdır ESME1, Mustafa ÇALIK1, Ercan KURTİPEK2, Süleyman Emre AKIN1

1 Clinic of Chest Surgery, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

2 Clinic of Chest Diseases, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

Tuberculosis still remains an important cause of morbidity and mortality in the world. Tuberculous pleurisy develops due to delayed-type hypersensitivity caused by tuberculosis bacteria and antigen-stimulated CD4+ T lymphocytes in patients with open and bacilli disseminating sub-pleural tuberculosis lesion. The increase in capillary permeability is the most important reason for effusion development after pleurisy. Effusions can be detected on plain chest X-ray or computed tomography. When pleural thickening reaches serious dimensions, lung expansion is prevented. In this case, the removal of thickened pleura by decortication is a necessity. Total decortication was performed on a 15-year-old male patient who applied to our clinic due to shortness of breath, chest pain, cough and fever upon detecting massive pleural effusion on the right and serious pleural thickening. In this study, the patient's clinical presentation, diagnosis and treatment steps were presented in company with a review of the literature.

Key Words: Tuberculosis; Pleural effusion; Decortication

Geliş Tarihi/Received: 26/02/2014 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 30/01/2015

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Dr. Nuri DÜZGÜN

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Göğüs Cerrahisi Kliniği

Konya-Türkiye

E-posta: nuri.duzgun@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.