<< Geri Yazdır

Erişkin Dizin Akut Septik Artrit Tedavisinde Üç Cerrahi Yöntemin Karşılaştırılması

Comparison of Three Surgical Treatment Methods in Acute Septic Arthritis of the Knee in Adults

Mahmut KALEM1, Ercan ŞAHİN2

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2 Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı artroskopik veya iki farklı artrotomi yöntemi ile dizde akut septik artrit tedavisi yapılan hastaları retrospektif değerlendirmek ve karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metod: Hastanemizde 2008 ile 2016 tarihleri arasında akut septik tanısı nedeniyle artroskopi, geleneksel artrotomi veya mini artrotomi yöntemlerinden biriyle tedavi edilen erişkin hastalar geriye dönük olarak araştırıldı. Klinik bulgular, laboratuvar sonuçları, hospitalizasyon zamanı ve fonksiyonel sonuçlar değerlendirildi ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Otuz üç hasta (33 diz) çalışmaya dahil edildi. 13 hasta (39.3%) artroskopik yöntemle tedavi edilirken, 9 hasta (27.2%) mini-artrotomi, 11 hasta (33.3%) ise geleneksel artrotomi yöntemi ile tedavi edildi. Yedi hastamızda ikinci bir cerrahiye ihtiyaç duyuldu ve tedavi başarı oranımız %78 idi. Ortalama hastanede kalış süresileri arasında anlamlı fark olmamakla beraber artroskopi grubunda 18 gün (aralık; 7-45 gün), mini-artrotomi grubunda 16 gün (aralık; 9-32 gün) ve geleneksel artrotomi grubunda ise 11 gün (aralık; 7-23 gün) idi. Son takiplerinde tüm grupların eklem hareket açıklıkları benzer idi (p=0.736).

Sonuç:  Sonuçlarımıza göre  tedavide her üç yöntem de uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Septik artrit, diz artroskopisi, artrot

SUMMARY

Comparison of Three Surgical Treatment Methods in Acute Septic Arthritis of the Knee in Adults

Mahmut KALEM1, Ercan ŞAHİN2

1 Clinic of Orthopedics and Traumatology, Ibn-i Sina Hospital, Faculty of Medicine, University of Ankara, Ankara, Turkey

2 Department of Orthopedics and Traumatology, Faculty of Medicine, University of Bulent Ecevit, Zonguldak, Turkey

Introduction: The aim of this study was to evaluate and compare patients with acute septic arthritis of the knee treated using arthroscopic method as well as 2 forms of arthrotomy.

Materials and Methods: Adult patients with the diagnosis of acute septic arthritis treated at our hospital with arthroscopy, conventional arthrotomy or mini arthrotomy between 2008 and 2016 were retrospectively reviewed. Clinical findings, laboratory results, hospitalization time and functional outcomes were evaluated and compared.

Results: Thirty-three patients were included into the present study, on whom, arthroscopic method (n= 13; 39.3%), mini-arthrotomy (n= 9; 27.2%), and conventional arthrotomy (n= 11; 33.3%) were performed. Seven of our patients required secondary surgical intervention, and our therapeutic success rate was 78%. Median hospitalization duration was 18 days (range: 7-45 days) in the arthroscopic intervention group, 16 days (range: 9-32 days) in the mini-arthrotomy group, and 11 days (range: 7-23 days) in the conventional arthrotomy group without any significant difference. Range of motion of the knee joint at the latest follow-up was similar in all groups (p= 0.736).

Conclusion: According to our results all 3 methods can be applied in treatment.

Key Words: Septic arthritis; Knee arthroscopy; Arthrotomy

Geliş Tarihi/Received: 22/01/2018 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/03/2018

Yazışma Adresi/Address for Correspondence

Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞAHİN

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,

Zonguldak-Türkiye

E-posta: dr_erc_sah@yahoo.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.