<< Geri Yazdır
Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Faktör Yapımının Kongo Kırmızılı Agar Yöntemiyle Araştırılması

Koagülaz Negatif Stafilokoklarda Slime Faktör Yapımının
Kongo Kırmızılı Agar Yöntemiyle Araştırılması

Aydın AYDINLI, Gül DURMAZ, Yurdanur AKGÜN


Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR.

ÖZET

Değişik klinik örneklerden etken olarak soyutlanan koagülaz negatif stafilokok (KNS) suşlarının slime fak-
tör oluşturma sıklığı Kongo kırmızılı agar yöntemiyle araştırıldı. Yüzbeş (%80) yara sürüntüsü, 21(%16) kateter uygulanan hastalardan alınan kan ve beş (%4) idrar örneğinden izole edilen, toplam 131 KNS suşu çalışma kapsamına alındı.

Yara örneklerinden soyutlanan KNS’lerin 45’inde (%43), kandan soyutlananların 12’sinde (%57) slime faktör varlığı saptandı. Beş idrar örneğinden soyutlanan KNS’lerin hepsi slime faktör pozitif bulundu. Suşların tümünde slime faktör pozitif KNS oranı %47 olarak belirlendi.

Slime faktör pozitif KNS suşlarının daha virulan ve antimikrobiyal maddelere direnç oranının daha yüksek olduğu bildirilmekte ve bu nedenle de bu suşlarla oluşan infeksiyonların tedavisi klinikte sorun yaratmaktadır. Çalışmamızda klinik örneklerden etken olarak soyutladığımız suşlarda slime faktör pozitifliği oldukça yüksek oranda saptanmış ve infeksiyon etkeni KNS suşlarının slime faktör sentezleyip sentezlemediklerinin klinisyenlere bildirilmesinin gerekli olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Koagülaz Negatif Stafilokok, Slime Faktör.

SUMMARY

Detection of Slime Pproduction in Coagulase-Negative Staphylococci by Congo Red Agar Method

The incidence of slime production was investigated in coagulase-negative staphylococci (CNS) strains isolated from different clinical samples using Congo red agar method. A total of 131 CNS strains, which consist of 105 (80%) wound swabs, 21 (16%) blood samples from patients with intravenous catheter and 5 (4%) urine specimens were studied.

The production of slime factor was detected in 45 (43%) CNS strains isolated from the wound swabs, in 12 (57%) strains isolated from blood samples and in all urine specimens. The rate of slime production was 47%.

Slime factor positive CNS strains were reported more virulent and resistent to antimicrobial agents.
The treatment of infections caused by this strains does not produce a satisfactory results in clinics. In our study, slime production in CNS strains as a causative agent isolated from different clinical samples were found at a high rate. We concluded that wheither the strains produce slime factor, or not, should be reported to clinicians to obtain.

Key Words: Coagulase Negative Staphylococci, Slime Production.

YAZIŞMA ADRESİ:

Dr. Aydın AYDINLI

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ESKİŞEHİR

Makalenin Geliş Tarihi: 30.05.1996, Kabul Tarihi: 20.09.1996

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.