<< Geri Yazdır
Nedeni Bilinmeyen Ateş: 62 Olgu Bildirisi

Nedeni Bilinmeyen Ateş: 62 Olgu Bildirisi

Mustafa PEHLİVAN, Kadir BİBEROĞLU, Oktay TARHAN, Işıl KUNDAK, Mehmet Ali ÖZCAN


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

Nedeni bilinmeyen ateş (NBA), 38.3°C'nin üzerinde en az üç hafta süren ve yatırılarak yapılan incelemelerde bir haftada tanı konulamayan hastalık durumu olarak tanımlanmıştır. Kliniğimizde 1993-1997 yılları arasında bu kriterlere uyan 62 NBA olgusu retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların 46'sında (%74) tanı için minör veya majör invaziv işlem (7'si laparatomi) uygulanmıştır. Çalışmalarımız sonucunda 55 (%89) olguya tanı konulmuştur. Otuzbir (%50) olguda infeksiyonlar, 13 olguda (%21) kollajen doku hastalıkları, 7 olguda  (%11) neoplazmlar ve 4 olguda (%6) değişik hastalıklar bulunmuştur. Bu çalışmada infeksiyonlar NBA'nın en sık nedeni olarak karşımıza çıkmıştır. İnfeksiyonlar arasında ise en sık tüberküloz (12 olgu %19), ikinci sıklıkta endokardit (7 olgu %11) saptanmış olup, tüberkülozlar içinde ilk sırada dissemine tüberküloz yer almıştır. Kollajen doku hastalıkları içinde en sık Still hastalığı (5 olgu %8) yer alırken neoplazmlar içinde ilk sırayı lenfomalar (4 olgu %6) almıştır. Yedi olguda (%11) tanıya ulaşılamamıştır. Laparatominin tanıya doğrudan katkısı %86 (6 olgu) olarak bulunmuştur. Ülkemizde en sık rastlanan NBA nedeni infeksiyonlar olup tüberküloz kadar bruselloz ve infektif endokardit de hatırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nedeni bilinmeyen ateş

SUMMARY

Fever of Unknown Origin: Report of 62 Cases

Fever of unknown origin is defined as fever above 38.3°C in several episodes in 3 weeks period, in the absence of specific diagnosis established by the end of 1 week inpatient evaluation. Sixtytwo patients, fitting the criteria of fever of unknown origin, followed in our clinics between 1993-1997 were investigated retrospectively. Minor or major invasive procedures were applied to 46 (74%) (7 laparotomies) patients. A specific diagnosis has been established in 55 (89%) patients. Infections, connective tissue diseases, neoplasms and other diseases were diagnosed in 31(50%), 13 (21%), 7 (11%) and 4 (6%) cases respectively. Among all, infections were the leading cause. When the infections were considered; tuberculosis (12 cases 19%) was the first in rank followed by endocarditis (7 cases 11%). Disseminated tuberculosis was the most frequent tuberculosis form. Still's disease (5, 8%) and lymphomas were the leading forms of connective tissue diseases and neoplasms respectively. No diagnosis has been established in 7 (11%) out of 62 patients. Laparatomy had direct contribution to diagnosis in 6 cases making the diagnostic value of the procedure 86%. In the circumstances of our country, infections are the leading cause of fever of unknown origin and beyond tuberculosis; endocarditis and brucellosis should be beard in mind.

Key Words: Fever of unknown origin

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Mustafa PEHLİVAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İnciraltı-İZMİR

Makalenin Geliş Tarihi: 14.06.1997   Kabul Tarihi: 13.10.1997

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.