<< Geri Yazdır
Sağlıklı Bireylerde ve Bazı Hasta Gruplarında Lyme Seropozitifliği

Sağlıklı Bireylerde ve Bazı Hasta Gruplarında Lyme Seropozitifliği

Serhat BİRENGEL*, Ayşe BOŞÇA*, Halil KURT*, Emin TEKELİ*


* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Ülkemizde yapılan seroepidemiyolojik araştırmalara katkıda bulunacağını düşünerek Ankara ve kırsalında, sağlıklı bireylerle bazı hasta gruplarında Lyme hastalığına özgül antikorların sıklığını araştırmayı amaçladık. Çalışmaya, 1995-1996 yılları arasında, Lyme hastalığıyla uyumlu belirti ve/veya bulguları olup Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'nde izlenen 54 hasta (hasta grubu), Ankara kırsalında yaşayan, kenelerle karşılaşma ihtimali yüksek 50 birey (riskli grup), kentte oturan sağlıklı 50 birey (kontrol grubu) olmak üzere toplam 154 birey dahil edildi. Antikor araştırması, antijen olarak Borrelia burgdorferi pürifiye B31 suşu hücre lizatı ve rekombinant P39 proteinini içeren ticari kit (Immunowell-GenBio) kullanılarak ELISA yöntemiyle yapıldı. Seropozitiflik hastalarda %13 (7/54), riskli grupta %6 (3/50), kontrol grubunda %4 (2/50) oranında bulundu. Seropozitiflik açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Hasta grubunda seropozitiflik, eritema migrans benzeri deri lezyonu olanlarda %40, kardiyak bulguları olanlarda %20, artrit gibi kas-iskelet sistemi bulguları olanlarda %14.3 ve nörolojik bulguları olanlarda %6.25 oranında saptandı. Bu araştırma göstermiştir ki, ülkemizin diğer bölgelerinde yapılan çalışmalarla uyumlu olarak, bölgemizde Lyme hastalığı etkeni B. burgdorferi ile infeksiyon olasılığı vardır.

Anahtar Kelimeler: Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi, ELISA

SUMMARY

Lyme Seropositivity in Healthy Persons and Some Disease Groups

In this study, we aimed to investigate the prevalence of antibodies specific to Lyme disease in healthy subjects and in defined patients in Ankara and suburban areas near Ankara in the years 1995 and 1996. One hundered and fifty four individuals comprised to the study: 54 patients with probable Lyme disease symptoms and/or signs, and admitted to the Ankara University Faculty of Medicine, İbn-i Sina Hospital, (patients group); 50 subjects (i.e. farmers) living at two different suburban areas near Ankara (group at risk); and 50 healthy subjects living at urban area (control group). To search the antibodies we used a commercial ELISA kit, (combined purified Borrelia burgdorferi-B31 strain cell lysate and the recombinant P39 protein, as antigen). The seropositivity was detected as 13% (7/54) at the patients group, 6% (3/50) at the risk group, and 4% (2/50) at the healthy control group. There was no statistically significant difference inbetween the groups for the seropositivity rates. Positive test results were detected in 40% of the patients with erythema migrans-like skin lesions, 20% of the patients with cardiac involvements, 14.3% of the patients with rheumatologic disorders, and 6.25% of the patients with neurologic disorders. As the result, this study yielded that probability of the exposure to the Lyme disease agent, B. burgdorferi, in our region was similar to the other investigations done previously in different regions of our country.

Key Words: Lyme disease, Borrelia burgdorferi, ELISA

Yazışma Adresi:

Dr. Serhat BİRENGEL

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon

Hastalıkları Anabilim Dalı

Sıhhiye - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 11.03.1998   Kabul Tarihi 03.12.1998

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.