<< Geri Yazdır
1995-1996 Kış Mevsiminde, Hücre Kültürü Yöntemi ile Bölgemizde Saptanan Adenovirüs, Solunum Sinsityal Virüsü ve Parainfluenza Virüsü İnfeksiyonları

1995-1996 Kış Mevsiminde, Hücre Kültürü Yöntemi ile Bölgemizde Saptanan Adenovirüs,
Solunum Sinsityal Virüsü ve Parainfluenza Virüsü İnfeksiyonları#

Tansu YAMAZHAN*, Deniz GÖKENGİN DERELİ*, Ekin ERTEM*, Demir SERTER*


* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

Bu çalışmada, solunum sistemi hastalıklarının önemli etkenlerinden olan solunum sinsityal virüsü, adenovirüs ve parainfluenza virüslerinin bölgemizdeki dağılımı ve sıklığı araştırılmıştır. Bu amaçla 1995-96 kış mevsiminde influenza benzeri hastalık tablosu gösteren, 131'i çocuk ve 56'sı erişkin olmak üzere toplam 187 hastanın nazofaringeal sürüntü örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler, solunum sinsityal virüsü (SSV) ve adenovirüs izolasyonu için Hep-2 hücrelerine, parainfluenza virüsü izolasyonu için ise Madine-Darby Bovine Kidney (MDBK) hücreleri üzerine inoküle edilmiştir. Tüpler 15 gün boyunca günaşırı, sitopatik etki yönünden araştırılmış, ayrıca parainfluenza virüslerinin tanısı için yine günaşırı olmak üzere hemaglütinasyon testi yapılmıştır. Sitopatik etki gözlenen ve/veya hemaglütinasyon olumlu olan örnekler, floresein ile işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak boyanmış ve floresan mikroskopta incelenmiştir.

Yapılan çalışma sonucunda, 6 çocuk hastadan SSV, beşi erişkin olmak üzere 7 hastadan adenovirüs, 2 çocuk hastadan ise parainfluenza virüsü tip 1 ve tip 2 izole edilmiştir. Sonuç olarak toplam 187 örneğin 15'inde (%8) viral bir solunum yolu patojeni saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hücre kültürü yöntemi, Adenovirüs, Solunum sinsityal virüsü, Parainfluenza virüsü

SUMMARY

Detection of Adenovirus, Respiratory Syncytial Virus and Parainfluenza Virus Infections in Our Region in the 1995-96 Winter Season by Cell Culture Method

The frequency and distribution of respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus and parainfluenza virus, the important causes of respiratory tract infections in our region were investigated in this study. For this reason, nasopharyngeal swab specimens were collected from 187 patients (131 children and 56 adults) who suffered from influenza-like illness in the winter of 1995-96. Specimens were inoculated on Hep-2 cells for RSV and adenovirus, and on MDBK cells for parainfluenza virus isolation. The tubes were examined for the cytopathic effect every other day for 15 days and hemagglutination test was performed for parainfluenza virus identification. Cytopathic effect and/or hemagglutination test positive specimens were stained using fluorescein-conjugated monoclonal antibodies and examined under fluorescent microscope. RSV was isolated from 6 children, adenovirus from 7 patients, five of them were adults, and human parainfluenza viruses type 1 and 2 each from one child patient. As a result: A respiratory tract pathogen was isolated from 15 of all 187 (%8) nasopharyngeal swab specimens.

Key Words: Cell culture, Adenoviruses, Respiratory Syncytial virus, Parainfluenza virus.

#Bu makale,  4-9 Ekim 1998 tarihleri arasında Antalya'da yapılan 28. Türk Mikrobiyoloji Kongresi'nde poster bildirisi olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Dr. Tansu YAMAZHAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Mikrobiyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

35100/ İZMİR

Makalenin Geliş Tarihi: 10.11.1998   Kabul Tarihi: 11.05.1999

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.