<< Geri Yazdır
Döküntü ile Seyreden Bir Streptococcus pneumoniae Menenjiti Olgusu

Döküntü ile Seyreden Bir Streptococcus pneumoniae Menenjiti Olgusu

Elif DOYUK*, Gaye USLUER*, İlhan ÖZGÜNEŞ*, Hasan ÇOLAK*


* Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR

ÖZET

Döküntü N. menengitidis olguları dışında, menenjit olgularında nadir bir bulgudur. Bu makalede daha önce multipl miyeloma tanısı almış, döküntü ile seyreden Streptococcus pneumoniae menenjiti tanısı alan bir olgu sunuldu ve konu ile ilgili literatür gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, Döküntü, Multipl miyeloma

SUMMARY

Streptococcus pneumoniae Meningitis With Rash

Rash is a rare finding in meningitis except N. menengitidis cases. In this report, a case of Streptococcus pneumoniae meningitis with rash in a patient with multiple myeloma was presented and the related literature was evaluated.

Key Words: Meningitis, Rash, Multiple myeloma

Yazışma Adresi:

Dr. Elif DOYUK

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı

26040 ESKİŞEHİR

Makalenin Geliş Tarihi: 28.11.1998   Kabul Tarihi: 11.05.1999

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.