<< Geri Yazdır
Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus'ların Arbitrarily Primed PCR ve Plazmid Profil Analizi ile Değerlendirilmesi

Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus'ların Arbitrarily Primed PCR ve
Plazmid Profil Analizi ile Değerlendirilmesi

Özgül KISA*, Ahmet BAŞUSTAOĞLU*, Mustafa ÖZYURT*, Tunçer HAZNEDAROĞLU*


* Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Bu çalışmada; hastanemizin Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi kliniklerinde yatarak tedavi gören 30 hastadan Haziran-Aralık 1997 tarihleri arasında hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen ve tanımlanan 30 metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) izolatı “arbitrarily primed-polymerase chain reaction (AP-PCR)” ve plazmid profil analizi (PPA) yöntemleriyle moleküler olarak tiplendirilmiştir.

Hastalardan infeksiyon etkeni olarak izole edilen 30 MRSA izolatı AP-PCR yöntemi ile bant paternlerine göre yedi grupta (I. grupta: 13, II. grupta: 10, III. grupta: 2, IV. grupta: 2, V. grupta: 1, VI. grupta: 1ve VII. grupta: 1), PPA yöntemi ile ise plazmid profiline göre üç grupta (A grubunda: 22, B grubunda: 3, C grubunda: 5) toplanmıştır. Çalışma sonucunda ilgili kliniklerdeki hastalardan elde edilen izolatların, özellikle I. ve II. grup ile A grubunda (sırasıyla AP-PCR %77, PPA %73) yer aldığı belirlenmiş ve bu izolatların hastanemizde hastane infeksiyonlarına en sık neden olan kökenler olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Metisiline dirençli Staphylococcus aureus, Plazmid profil analizi, Arbitrarily primed-polymerase chain reaction

SUMMARY

The Evaluation of the Staphylococcus aureus Strains by Using Arbitrarily Primed-Polymerase Chain Reaction and Plasmid Profile Analysis Techniques

A total of 30 methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains were isolated as nosocomial pathogens from patients hospitalized in General Surgery, Orthopedics and Reconstructive Surgery Departments from June 1997 through December 1997. These strains were evaluated by moleculer typing methods using arbitrarily primed-polymerase chain reaction (AP-PCR) and plasmid profile analysis (PPA).

By using AP-PCR method, these isolates on the basis of their band patterns were divided into seven groups (I through VII) in which each group had reciprocal number of isolates by thirteen, ten, two, two, one, one and one, respectively. By PPA, these isolates were grouped into three divisions as group A, B and C and each was represented by twentytwo, three and five isolates respectively. It was found that as nosocomial pathogens group I and II (77%) are frequently encountered for AP-PCR, while group A for PPA (73%) dominated.

Key Words: Methicillin resistant Staphylococcus aureus, Plasmid profile analysis, Arbitrarily primed-polymerase chain reaction

Yazışma Adresi:

Dr. Özgül KISA

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06018, Etlik - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 08.02.2000   Kabul Tarihi: 22.05.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.