<< Geri Yazdır
Malatya Yöresinde Tetanoz İmmünitesi

Malatya Yöresinde Tetanoz İmmünitesi

Cumali ÇETİN*, Emine SÖNMEZ*, Yaşar BAYINDIR*, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU*, Selami GÜNAL**


  * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, MALATYA

ÖZET

Bu çalışmada Malatya yöresinde yaşayan, yaşları 1 ile 79 arasında değişen 89'u erkek, 86'sı kadın olmak üzere toplam 175 kişinin kanlarında tetanoza karşı oluşmuş antitoksin düzeylerini “enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)” yöntemi ile araştırdık.

Sıfır-12 yaş grubunda %14.3, 13-20 yaş grubunda %5.9, 21-30 yaş grubunda %25, 31-50 yaş grubunda %74.3, 51 ve üzeri yaş grubunda %85.7 oranında antitoksin düzeyinin kesin koruyucu düzeyin altında olduğunu tespit ettik. Çalışmamızda erkek popülasyonu ile kadın popülasyonu arasında koruyucu immünite açısından istatistiki anlamda bir fark bulunamadı. Otuzbir ve üzeri yaşlarda koruyucu immünite düzeyinde kadın popülasyonda daha belirgin olmak üzere büyük oranlarda azalma olduğu gözlendi. Sıfır-30 yaş gruplarında tetanoz bağışıklığı, 31 ve üzeri yaş gruplarından daha yüksekti. Bu istatistiki olarakta anlamlı idi (p < 0.05).

Sonuç olarak; tetanozun eliminasyonu için efektif immünizasyon programının hayatın başından sonuna kadar yayılması sağlanmalıdır. Aktif immünizasyonla koruyucu antitoksin seviyeleri elde edilebilmiş kişilerde 10 yılda bir destekleyici aşıların yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Böylece toplum, morbidite ve mortalitesi oldukça yüksek olan ve hastalık meydana geldiğinde tedavi maliyeti de oldukça pahalı olan tetanoz hastalığından korunmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tetanoz, İmmünite, Malatya

SUMMARY

Tetanus Immunity in Malatya Area

We studied antitoxin levels for tetanus in Malatya area. In this study, we studied the antitoxin levels by ELISA in blood samples of 175 subjects. Of these 175 subjects number of male and female are 89 and 86, respectively; and age of them are arranged between 1-79 years old.

We found antitoxin levels in 0-12, 13-20, 21-30, 31-50, 51 and older age group as 14.3%, 5.9%, 25%, 74.3% and 85.7%, respectively, that all of which were under the protective level. There were not statistically  significant difference between male and female population for tetanus immunity. We determined more decrease in protective immunity level in 31 and older age groups, especially in women. Tetanus protective immunity level was higher in between 0-30 years age group than 31 and older ones, and, the result was statistically significant (p < 0.05).

In conclusion; for elimination of tetanus diseases an effective immunization programme should be provided during all period of life, from birth to death. We consider that the vaccination should be done every 10 years for people who have had enough antitoxin levels after active immunization.

Key Words: Tetanus, Immunity, Malatya

Yazışma Adresi:

Dr. Cumali ÇETİN

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

MALATYA

Makalenin Geliş Tarihi: 20.11.1999   Kabul Tarihi: 24.07.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.