<< Geri Yazdır
Erişkin Varisella Pnömonisi: Olgu Sunumu

Erişkin Varisella Pnömonisi: Olgu Sunumu

Güven ÇELEBİ*, Yunus GÜRBÜZ*, Rüçhan TÜRKYILMAZ*


* SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Suçiçeği erişkinlerde daha ağır bir klinik tablo ve komplikasyonlarla seyretmektedir. Ülkemizde; suçiçeğinin erişkinlerdeki insidansı, komplikasyonları ve mortalite oranları ile ilgili veriler yeterli değildir. Yurtdışı yayınlar, suçiçeği pnömonisine bağlı ölüm oranları konusunda oldukça farklı sonuçlar içermektedir. Bu bildirimde; bir erişkin suçiçeği pnömonisi olgusu sunulmuş ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Olgunun toraks tomografisinde miliyer nodüler lezyonlar ve buzlu cam görünümünde alanlar saptanmıştır. Hasta, asiklovir ve sekonder bakteriyel pnömoni nedeniyle antibiyotik ile tedavi edilmiş, klinik ve radyolojik olarak tam iyileşme sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Suçiçeği, Suçiçeği pnömonisi, Varisella pnömonisi, Bakteriyel pnömoni, Varicella zoster virüs (VZV), Toraks BT, Nodüler infiltrasyon, Asiklovir

SUMMARY

Varicella Pneumonia in an Adult Patient: A Case Report

Chickenpox occurs with a more serious clinical course and complications in adults. In our country, data on incidence, complications and mortality rate of chickenpox in adults are not adequate. International reports present variable findings on mortality rates due to varicella pneumonia. In this report, a case of varicella pneumonia in an adult is presented and the related literature is reviewed. Thorax CT findings of the case include milliar nodular lesions and regions in the form of ground glass attenuation. The patient was treated with acyclovir and an antibiotic was added because of secondary bacterial pneumonia. Clinical and radiological cure was attained.

Key Words: Chickenpox, Chickenpox pneumonia, Varicella pneumonia, Bacterial pneumonia, Varicella zoster virus (VZV), Thorax CT, Nodular infiltration, Acyclovir

Yazışma Adresi:

Dr. Güven ÇELEBİ

Tıp Fakültesi Cad. Çelik Apt. 86/12

Abidinpaşa - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 07.02.2000   Kabul Tarihi: 22.05.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.