<< Geri Yazdır
Munchausen Sendromu (Yapay Bozukluk): Bir Olgu Sunumu

Munchausen Sendromu (Yapay Bozukluk): Bir Olgu Sunumu

Ufuk DİZER*, Mehmet CAN*, Teoman SÖHMEN**, Can Murat BEKER*, Volkan ÖZGÜVEN*


  * Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Ağrı ve ateş, hekimin nedenini bulmak ve en kısa sürede ortadan kaldırmakla yükümlü olduğu en önemli belirtilerdir. Büyük çoğunluğu organik nedenlere ve özellikle de inflamasyona bağlı olmakla birlikte, bazı olgularda nedeninin tanımlanması güçtür. Munchausen sendromu; sık hastaneye yatırılma, kendine zarar verici yaralanmalar, dramatik tıbbi geçmiş ile karakterize kronik, yapay bir bozukluktur. Bu yazıda; şiddetli karın ağrısı ve yüksek beden ısısı olduğunu belirten, uzun bir süre hastanede yatırılan, çeşitli organik ağrı nedenleri yönünden tetkik edilmesine rağmen tanısı konulamamış olan bir olgu sunulmaktadır. Hiçbir cerrahi ve tıbbi tedavi yapılmamış olan 18 yaşındaki bu genç kızda daha sonra psikiyatrik değerlendirme yapılmış ve ancak bundan sonra doğru tanı konabilmiştir. Bu olgu nedeniyle nadir görülen, ancak düşünülmesi gereken Munchausen sendromu gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Munchausen sendromu, Yapay bozukluk, Fiziksel belirtiler

SUMMARY

Munchausen's Syndrome (Factitious Disorder): A Case Report

Pain and fever are the most important symptoms, the reasons of them are needed to be found out and to be resolved by the physician as soon as possible. Although these symptoms are organic causes and especially inflammation, determining the causes of pain and fever are difficult in some cases. Munchausen's syndrome is a chronic factitious disorder characterized by frequent hospitalizations, self-inflicted injuries, and dramatic medical histories. In this article, the patient who had complaints of severe abdominal pain and high grade fever, had been hospitalized for a long time and unable to be diagnosed though evaluated for several organic pain causes have been presented. Our case was 18 years of age adolescent girl, had not been treated surgically or medically and was only able to be diagnosed correctly by psychiatric examination. This rarely seen but not to be neglected Munchausen syndrome has been reviewed due to this case.

Key Words: Munchausen's syndrome, Factitious disorder, Physical symptoms

Yazışma Adresi:

Dr. Ufuk DİZER

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

06018, Etlik - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 29.05.1999   Kabul Tarihi: 14.02.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.