<< Geri Yazdır
Escherichia coli, Klebsiella ve Salmonella Cinsi Bakterilerde Katı Fazda, Değişik Sıcaklıklarda Konjugatif Direnç Aktarımı

Escherichia coli, Klebsiella ve Salmonella Cinsi Bakterilerde Katı Fazda,
Değişik Sıcaklıklarda Konjugatif Direnç Aktarımı

Sibel GERGİN GÜNDEŞ*, Aynur KARADENİZLİ**, Fethiye KOLAYLI**, Haluk VAHABOĞLU*,
Ayşe WILLKE*


  * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİT

ÖZET

Konjugasyon, iki bakteri membranının birleşerek, gen aktarımının sağlanmasıdır. Bakteri içinde çoğalan konjugatif plazmidler, bu birleşmeyi sağlayan pililerin yapımından sorumludur. Konjugatif plazmid aktarımının katı, sıvı fazda ya da membran üzerinde farklı gerçekleştiği bilinmektedir. Enterobacteriaceae ailesine ait bazı cinslerde plazmid konjugasyonu ısıya da duyarlıdır. Bu çalışmada, Enterobacteriaceae ailesine ait çoğul dirençli Escherichia coli, Klebsiella ve Salmonella cinslerinin iki farklı konsantrasyon ve üç farklı sıcaklıkta, direnç plazmidlerini alıcı E. coli J53-2'ye aktarmaları incelenmiştir. Bu amaçla her cinsten beş bakteri seçilmiş ve her bir bakteri iki farklı konsantrasyonda alıcı ile karşılaştırılmıştır [(a) grubunda verici:alıcı oranı 4:1; (b) grubunda ise 1:4'dür]. Tüm konjugasyonlar, plak yüzeyinde ve 32°C, 37°C, 42°C olmak üzere üç farklı sıcaklıkta karşılaştırılmıştır. “Repeated measures one way ANOVA test” ile yapılan “multivariate” analizlerde her üç grupda kendi içinde değişik sıcaklık ve konsantrasyon kıyaslamasında anlamlı farklılıklar göstermiştir. “Univariate” kıyaslamalarda tüm bakterilerde alınan değerlerin ortalama değerlerle karşılaştırılması sonucunda (b) grubuna ait 37°C'de gerçekleştirilen konjugasyonların daha başarılı olduğu görülmüştür. Sonuç olarak, plak konjugasyon deneyinin her incelemeye alınacak bakteri cinsi için optimize edilmesi gerektiği, ısı olarak 37°C'nin tercih edilmesi ve verici:alıcı oranının 1:4 olmasının daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Transkonjugasyon, Escherichia coli, Salmonella, Klebsiella

SUMMARY

Evaluation of Resistance Transfer by Conjugation, in Escherichia coli, Klebsiella and Salmonella Species, on Solid Phase at Different Temperatures

Conjugation means transfer of genetic material via bacterial membranes. Fimbrial characters that are responsible for this transfer are coded by conjugative plasmids that multiply in the cytoplasm. This transfer efficiency may be different in solid, liquid phases or on membranes. Conjugation in some of the members of Enterobacteriaceae family is also temperature dependant. This study was carried out to determine the optimal temperature and donor-acceptor ratios for transconjugation in Escherichia coli, Klebsiella and Salmonella species which belong to Enterobacteriaceae family. Fifteen strains, five from each of these species that mentioned above, which were determined to be multiresistant, were introduced to standart recipient E. coli J53-2 in two different concentration [(a) donor:recipient ratio 4:1; and (b) donor:recipient ratio is 1:4] and three different temperatures 32°C, 37°C and 42°C. “Multivariate” analysis was done with “repeated measures one way ANOVA test” whereas “univariate” analysis was done with  “Wicoxon Sign Rank” tests. The results of these two tests correlated well and the results were found to be statistically different. In conclusion, transconjugation on solid phase was found to be optimal for group (b) where the recipient:donor ratio was 4:1 and the temperature was 37°C.

Key Words: Transconjugation, Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella

Yazışma Adresi:

Dr. Sibel GERGİN GÜNDEŞ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Bakteriyoloji ve

İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

İZMİT

Makalenin Geliş Tarihi: 20.05.2000   Kabul Tarihi: 08.11.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.