<< Geri Yazdır
Akut Respiratuar Distres Sendromuyla Seyreden, Mortal Sonlanan Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu

Akut Respiratuar Distres Sendromuyla Seyreden, Mortal Sonlanan Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu

Serap ŞİMŞEK*, Nurgül YURTSEVEN**, Abdurrahman EKSİK***, Levent ÇELİK****


      * Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

    ** Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,

  *** Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği,

**** Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İSTANBUL

ÖZET

Akut respiratuar distres sendromu (ARDS) ile seyreden ve mortal sonlanan bir miliyer tüberküloz olgusu sunulmuştur.

Ateş, üşüme, titreme ve kuru öksürük yakınmalarıyla başvuran ve yaklaşık 7 yıldır ventriküler septal defekt nedeniyle izlenmekte olan 15 yaşındaki bayan hastanın, akciğer grafisinde her iki akciğerde miliyer görünüm mevcuttu. Hastada, başvurusundan itibaren 24 saat içinde ARDS gelişti. Tüberküloz tanısı endotrakeal aspiratta (++) asidorezistan basil (ARB) saptanmasıyla kesin olarak konuldu. Erken ventilatör desteğine ve antitüberküloz tedaviye karşın hasta kaybedildi.

Miliyer tüberkülozda ARDS gibi hızlı seyirli klinik tabloların sözkonusu olabileceği ve ARDS olgularında tüberkülozun da akılda tutulmasının önemli olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Miliyer tüberküloz, Akut respiratuar distres sendromu (ARDS)

SUMMARY

A Fatal Miliary Tuberculosis Case Presenting as Acute Respiratory Distress Syndrome

A case of fatal miliary tuberculosis presenting as acute respiratory distress syndrome (ARDS) was reported. A 15 year old woman, known to have ventricular septal defect for 7 years was admitted to the hospital with fever, shaking chills and dry cough. The chest X-ray revealed miliary pattern throughout both lung fields. The patient developed ARDS within 24 hours of admission to the hospital. Microscopic examination of the endotracheal aspirate of the patient revealed (++) acid fast bacilli. Despite early ventilatory support and antituberculosis therapy the patient died. This case emphasizes the importance of considering miliary tuberculosis as a cause of ARDS.

Key Words: Miliary tuberculosis, Acute respiratory distress syndrome (ARDS)

Yazışma Adresi:

Dr. Serap ŞİMŞEK

Çamlıköşk Sok. Lokman Apt.

No:16/16

81060 Erenköy - İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 10.01.2000   Kabul Tarihi: 11.10.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.