<< Geri Yazdır
Salmonella İnfeksiyonlarında Dalak Apsesi

Salmonella İnfeksiyonlarında Dalak Apsesi

Ayşe ERBAY*, Başak DOKUZOĞUZ*, Nurcan BAYKAM*


* Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Antibiyotik öncesi dönemde tifolu hastaların %1.5-1.8'inde dalak apsesi saptanmaktayken, günümüzde dalak apsesinin Salmonella infeksiyonlarının nadir bir komplikasyonu olduğu bildirilmektedir. Sistemik Salmonella infeksiyonu tanısı konulan hastalarda dalak apsesi insidansını belirlemek amacıyla yaptığımız prospektif çalışmada, kan kültüründe Salmonella spp. üreyen 62 hasta abdominal ultrasonografi yapılarak incelendi. İki (%3.2) hastada dalak apsesi saptandı. Geleneksel olarak dalak apsesinin tedavisi splenektomiyle birlikte IV antibiyotik kullanımıdır. Yeni gelişen tedavi yöntemlerinden biri de perkutan drenajdır. Ancak infeksiyon etkeni kan kültürü ile tanımlandığında ve lezyon küçük ve de soliterse, uzun süreli antibiyotik tedavisi ile US veya BT ile izlemin yeterli olabileceği de bildirilmektedir. Dalak apsesi saptanan olguların birinde 35 gün süreyle ofloksasin, diğerinde ise 30 gün süreyle siprofloksasin kullanıldı. Bu uzun süreli tedavi sonrası klinik ve US bulguları ile tam iyileşme saptandı.

Anahtar Kelimeler: Salmonelloz, Dalak apsesi

SUMMARY

Splenic Abscess in Salmonella Infections

Although during pre-antibiotic period splenic abscess was seen 1.5-1.8% of patients with typhoid fever, recently splenic abscess was reported as a rare complication of Salmonella infections. In order to identify splenic abscess, systemic salmonellosis diagnosed patients with the isolation of Salmonella spp. from blood culture were examined by abdominal ultrasonography prospectively. Splenic abscess was identified two (3.2%) of patients. Primary treatment for splenic abscess is splenectomy accomplished by IV antibiotic usage. Also percutaneous drainage is one of the recent developed treatment. However it is reported that when the infecting microorganism has been identified by a positive blood culture and the lesions were small and solitary, prolonged antimicrobial therapy and follow-up US or CT scanning would be appropriate. Ofloxacin was used for 35 days in one case with spenic abscess and in an other case ciprofloxacin was used for 30 days. After these prolonged treatments clinical and ultrasonographic findings showed complete cure.

Key Words: Salmonellosis, Splenic abscess

Yazışma Adresi:

Dr. Ayşe ERBAY

Esat Cad. No: 140/16

K. Esat-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 03.08.2000   Kabul Tarihi: 27.11.2000

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.