<< Geri Yazdır
Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Total Antioksidan Kapasite

Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Total Antioksidan Kapasite#

Özlem KANDEMİR*, Gülçin ESKANDARİ**, Gülden ERSÖZ*, Ali KAYA*


  * Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, MERSİN

ÖZET

Kronik hepatitli 38 hastada (25 kronik hepatit B, 13 kronik hepatit C) total antioksidan kapasite araştırıldı. Kontrol grubu 22 sağlıklı bireyden oluşturuldu. Total antioksidan kapasite ölçümü kolorimetrik yöntemle (Randoks kiti kullanılarak) yapıldı. Antioksidan kapasitenin hasta grubunda kontrol grubuna göre düşük olduğu görüldü (p= 0.0013). Bu konuda yapılan kısıtlı sayıdaki çalışmalar ve bizim bulgularımız kronik hepatit B ve C infeksiyonu olan olgularda antioksidan tedavinin mevcut tedavilere katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik viral hepatit, Total antioksidan kapasite

SUMMARY

Total Antioxidant Capacity in Patients with Chronic Viral Hepatitis

Total antioxidant capacity (TAOC) was investigated in 38 chronic hepatitis patients (25 hepatitis B, 13 hepatitis C). Control group included 22 healthy persons. Results of the colorimetric measurements of TAOC with Randox kit showed that TAOC was significantly lower in patients with chronic hepatitis compared to the controls (p= 0.0013). The findings of this study and those of some related studies, which are limited  in number, suggest that antioxidant treatment may contribute to current treatments.

Key Words: Chronic viral hepatitis, Total antioxidant capacity

#Bu çalışma, V. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (9-11 Kasım 2000)'nda poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi:

Yrd. Doç. Dr. Özlem KANDEMİR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı

33070, MERSİN

e-mail: kandemirege@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 16.08.2001   Kabul Tarihi: 11.02.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.