<< Geri Yazdır
Çoğul Dirençli Suşlara Bağlı Bir Polimikrobiyal Endokardit Olgusu

Çoğul Dirençli Suşlara Bağlı Bir Polimikrobiyal Endokardit Olgusu

Bekir KOCAZEYBEK*, Ayşe ÖZDER**, Emine KÜÇÜKATEŞ***, Serdar KÜÇÜKOĞLU**,
Hüsniye YÜKSEL**, Rüstem OLGA***


    * İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Kan Bankası,

  ** İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı,

*** İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL

ÖZET

Raporumuzda 2 ay önce mikotik anevrizma ameliyatı olan ve bu süre sonunda da eforla gelen çarpıntı nedeniyle kardiyoloji kliniğinde takibe alınan, transözefageal ekokardiyografisinde aort kapakta 15 mm'lik vejetasyon saptanan ve kan kültürlerinde çoğul dirençli Staphylococcus epidermidis ve Corynebacterium striatum üretilen bir polimikrobiyal endokardit olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Metisiline dirençli Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium striatum, Polimikrobiyal endokardit

SUMMARY

A Case Report About Polymicrobial Endocarditis Related to Multiple Resistant Strains

In our case report, we presented a case with polymicrobial endocarditis who was operated for mycotic aneursym two months ago and then followed up in the cardiology clinic because of palpitations related to effort. In his transesophageal echocardiography 15 mm vegetations were detected on the aortic valve. Multidrug resistant Staphylococcus epidermidis and Corynebacterium striatum were isolated from blood cultures of the patient.

Key Words: Methicillin resistant Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium striatum, Polymicrobial endocarditis

Yazışma Adresi:

Doç. Dr. Bekir KOCAZEYBEK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

34303, Cerrahpaşa-İSTANBUL

e-mail: bekirkcz@superonline.com

Makalenin Geliş Tarihi: 06.09.2001   Kabul Tarihi: 08.07.2002

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.