<< Geri Yazdır
Bir Üniversite Hastanesinde Beş Yıllık Süreç İçinde Gelişen Fungemiler

Bir Üniversite Hastanesinde Beş Yıllık Süreç İçinde Gelişen Fungemiler

Beyza ENER*, Yasemin HEPER*, Sevim AKÇAĞLAR*, Halis AKALIN*, Cüneyt ÖZAKIN*,
Melda SINIRTAŞ*, Okan TÖRE*


* Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, hemen her çeşit hastanın takip edildiği tersiyer bir üniversite hastanesindeki fungemi epizodlarını belirlemek ve anlamlılığını tartışmaktır. Ocak 1996-Aralık 2000 tarihleri arasındaki beş yıllık süreçte gelişen fungemiler irdelenmiştir. Yılda ortalama 24.000 hastanın yatarak tedavi olduğu hastanemizde, beş yıllık süreç içerisinde 285 hastada fungemi gelişmiştir. Epizodların %96 (275/285)'sından Candida türleri sorumludur. Trichosporon spp., Fusarium spp. ve Rhodotorula spp. izole edilen diğer mantarlardır. Kandidemi gelişmesi açısından, oranlarda yıllara göre artma ya da azalma eğilimi bulunmazken, en yüksek oran 1996 yılında tespit edilmiş ve diğer yıllardan anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p< 0.05). Ortalama değer 2.2/1000 başvurudur. Candida albicans birinci sırada izole edilmekle beraber C. albicans dışı türlerin toplam olarak daha fazla olduğu görülmüştür (%66).

Anahtar Kelimeler: Fungemi, Kandidemi, Tersiyer hastane

SUMMARY

Fungemias at an University Hospital During Five Years Period

The aim of this study was to determine and discuss the significance of fungemias developed at a tertiary-care university hospital in which almost all types of patients are followed up. Fungemia episodes, during five years period from January 1996 to December 2000 were emphasized. Approximately 24.000 patients per one year admitted to our hospital during the study period and fungemias developed among 285 of them. Candida species were responsible for 96% of episodes (275/285) and Trichosporon, Fusarium, Rhodotorula species were the other isolated fungi. There wasn't any trend of increase or decrease with respect to the incidence of candidemia between the years but the highest ratio was significantly found at 1996 (p< 0.05). The mean value of ratio was 2.2 per 1000 admissions. Although Candida albicans was the species predominantly isolated, the total number of nonalbicans strains constituted 66% of all cases.

Key Words: Fungemia, Candidemia, Tertiary-care hospital

Yazışma Adresi:

Prof. Dr. Beyza ENER

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı

16059, Görükle-BURSA

e-mail: bener@uludag.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 13.09.2002   Kabul Tarihi: 31.03.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.