<< Geri Yazdır
Hepatit B Virüs Core Antijen Geninin Ökaryotik Açıklama Vektörüne Yerleştirilmesi

Hepatit B Virüs Core Antijen Geninin Ökaryotik Açıklama Vektörüne Yerleştirilmesi

Yasemin BULUT, Aykut ÖZDARENDELİ, Mehmet Ziya DOYMAZ, Zülal AŞÇI TORAMAN


* Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ELAZIĞ

ÖZET

Bu çalışmada, hepatit B virüs (HBV) core antijeni (HBcAg) çoğaltılarak, ökaryotik ekspresyon vektörüne yerleştirilmiştir. Bu amaçla, HBcAg DNA'sı, HBV'nin HBcAg gen bölgesine spesifik pimerler kullanılarak, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltılmıştır. Daha sonra HBV'nin HBcAg gen bölgesine ait PCR ürünleri pcDNA 3.1/V5 His-TOPO ökaryotik ekspresyon vektörüne yerleştirilmiştir. PCR tarama deneyleri ile HBcAg geninin varlığını doğrulamıştır. Ayrıca enzim sindirim deneylerinden de bazı amaçlar için yararlanılmıştır. Sonuç olarak, HBV'nin HBcAg gen bölgesi ökaryotik ekspresyon vektörüne yerleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B virüsü, HBV, HBcAg, Klonlama

SUMMARY

Cloning of the Core Antigen (HBcAg) Gene of Hepatitis B Virus into an Eucaryotic Expression Vector

In the presence of this study, the core antigen (HBcAg) of hepatitis B virus (HBV) was amplified and cloned into an eucaryotic expression vector. For this aim, HBcAg DNA was amplified with the primers spesific to HBcAg gene of HBV by polymerase chain reaction (PCR). Afterwards, the PCR product of HBcAg gene of HBV was placed into pcDNA 3.1/V5 His-TOPO vector. PCR screening assay was performed to confirm the presence of the HbcAg gene. Furthermore, enzyme digestion assay was performed for the same purpose. In conclusion, the HBcAg gene of HBV was cloned into the eucaryotic expression vector.

Key Words: Hepatitis B virus, HBV, HBcAg, Cloning

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Yasemin BULUT

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dekanlık Binası

23100, ELAZIĞ

e-mail: ybulut@firat.edu.tr, ygoncbulut@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 05.02.2003   Kabul Tarihi: 28.04.2003

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır

 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.