Untitled Document


Cilt: 16 • Sayı: 1 • Mart 2011
 
Satın Al
 
DERLEME
 
Batı Nil Virüsü İnfeksiyonları
Koçak Tufan Z, Bulut C
1-9
   
KLİNİK ÇALIŞMALAR  
Pandemik İnfluenza (H1N1) 2009 Virüs İnfeksiyonu Epidemiyolojik,
Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
Güner R, Kaya Kalem A, Hasanoğlu İ, Keske Ş, Yapar D, Arslan Gülen T,
Altıntaş D, Yılmaz GR, Taşyaran MA
10-16
   
Bacteroides fragilis Kökenlerinde Enterotoksin (bft) ve
Karbapenemaz (cfiA)
Gen Birlikteliğinin Araştırılması
Toprak Ülger N, İlki A, Balkan N, Özel N, Söyletir G
17-22
   
Bir Dahili Yoğun Bakım Ünitesindeki Acinetobacter baumannii
İnfeksiyonlarının Mortalite Risk Faktörleri: 2 Yıllık Bir Çalışma
Aygencel G, Dizbay M, Türkoğlu M
23-31
   
Thwaites’in Diagnostik Skorlamasının Akut Bakteriyel ve
Tüberküloz Menenjitli Hastaların Ayırıcı Tanısındaki Değeri
Kart Yaşar K, Pehlivanoğlu F, Kehribar A, Şengöz G, Bakar M
32-37
   
OLGU SUNUMLARI  
Seronegatif Lyme Hastalığı: Tanısı Dokuda PCR ile Doğrulanmış
İki Olgu Sunumu
Arslan F, Ergin S, Tabak F, Midilli K, Mert A
38-41
   
Seronegatif Brusella Oligoartriti: Gecikmiş Tanı Alan Bir Olgu Sunumu
Akmirza İnci N, Çelik İ, Ünlü F
42-46
   
Hematolojik Maligniteli İki Hastada Nadir Bir Hastane İnfeksiyonu
Etkeni Olarak Sphingomonas paucimobilis Bakteremisi
Diktaş H, Acar A, Turhan V
47-50
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir