FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 8 Sayı: 4 Yıl: 2003
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 8 Issue: 4 Year: 2003
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 'Pegylated' İnterferonlar ve Klinik Kullanımı
Pegylated Interferons and Their Use in Clinical Practice (810 defa görüntülendi)
249 - 256
Alpay AZAP, İsmail BALIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Biyolojik Silahlar: Geçmişten Günümüze
Biological weapons: Past and Today (533 defa görüntülendi)
257 - 261
Osman Şadi YENEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Apopitoz: İnfeksiyon Hastalıkları Patogenezindeki Yeri
Apoptosis: The Role in the Pathogenesis of Infectious Diseases (742 defa görüntülendi)
262 - 270
Ergin AYAŞLIOĞLU, Ayşen GÜNEL ÖZCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojide Biyofilm
Biofilms in Infectious Diseases and Clinical Microbiology (623 defa görüntülendi)
271 - 277
Füsun BEĞENDİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 HIV Replikasyonunu Durdurabilmek Amacıyla HIV-1 env mRNA'sında 'Hammerhead' Ribozimler İçin Giriş Yeri Tayini
Investigation of the Most Accessible Sites for Hammerhead Ribozymes Targeting HIV-1 env mRNA to Inhibit Viral Replication (757 defa görüntülendi)
278 - 286
Yüksel YILDIZ, John J. ROSSI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Boğaz Sürüntü Örneklerinde Antijen Tarama Testi ile Kültürün Karşılaştırılması
Comparison of Antigen Screening Test and Culture in Throat Swab Specimens (656 defa görüntülendi)
287 - 290
Aynur EREN TOPKAYA, Serap UYSAL, Candan BOZOK JOHANSSON 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ulusal Polio Laboratuvarı'nın Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Akredite Edilmesi
Accreditation of National Polio Laboratory by World Health Organization (590 defa görüntülendi)
291 - 296
Etem ÖZKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Hepatit C Virüs İnfeksiyonu
Hepatitis C Virus Infection in the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus (621 defa görüntülendi)
297 - 301
Serpil EROL, İlyas ÇAPOĞLU, Halil YAZGI, Ömer YILMAZ, Ayten KADANALI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ayaktan Sistoüretroskopi Yapılan Hastalarda Antimikrobiyal Profilaksi Verilmeden Girişim Sonrası Bakteriüri, Piyüri ve Bakteremi Araştırılması
Post-Intervention Investigation of Bacteriuria, Pyuria and Bacteremia in Outpatients Who Have Undergone Cystourethroscopy (596 defa görüntülendi)
302 - 306
Hale TURAN, Uğur BALCI, F. Şebnem ERDİNÇ, Necla TÜLEK, Cankon GERMİYANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 HIV Pozitif Böbrek Transplant Hastasında Tekrarlayan Lejyoner Hastalığı
Recurrent Legionnaires' Disease in an HIV Positive Renal Transplant Patient (562 defa görüntülendi)
307 - 310
Gözde ÖNGÜT, Dilara ÖĞÜNÇ, Candan ÖĞÜŞ, Dilara ÖZCAN İNAN, Elif ODABAŞ KÖSE, Tülay ÖZDEMİR, Tümer VURAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir