FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 8 Sayı: 4 Yıl: 2003
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 8 Issue: 4 Year: 2003
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 'Pegylated' İnterferonlar ve Klinik Kullanımı
Pegylated Interferons and Their Use in Clinical Practice (2017 defa görüntülendi)
249 - 256
Alpay AZAP, İsmail BALIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Biyolojik Silahlar: Geçmişten Günümüze
Biological weapons: Past and Today (1631 defa görüntülendi)
257 - 261
Osman Şadi YENEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Apopitoz: İnfeksiyon Hastalıkları Patogenezindeki Yeri
Apoptosis: The Role in the Pathogenesis of Infectious Diseases (1905 defa görüntülendi)
262 - 270
Ergin AYAŞLIOĞLU, Ayşen GÜNEL ÖZCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojide Biyofilm
Biofilms in Infectious Diseases and Clinical Microbiology (1488 defa görüntülendi)
271 - 277
Füsun BEĞENDİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 HIV Replikasyonunu Durdurabilmek Amacıyla HIV-1 env mRNA'sında 'Hammerhead' Ribozimler İçin Giriş Yeri Tayini
Investigation of the Most Accessible Sites for Hammerhead Ribozymes Targeting HIV-1 env mRNA to Inhibit Viral Replication (1650 defa görüntülendi)
278 - 286
Yüksel YILDIZ, John J. ROSSI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Boğaz Sürüntü Örneklerinde Antijen Tarama Testi ile Kültürün Karşılaştırılması
Comparison of Antigen Screening Test and Culture in Throat Swab Specimens (1683 defa görüntülendi)
287 - 290
Aynur EREN TOPKAYA, Serap UYSAL, Candan BOZOK JOHANSSON 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ulusal Polio Laboratuvarı'nın Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Akredite Edilmesi
Accreditation of National Polio Laboratory by World Health Organization (1180 defa görüntülendi)
291 - 296
Etem ÖZKAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Hepatit C Virüs İnfeksiyonu
Hepatitis C Virus Infection in the Patients with Type 2 Diabetes Mellitus (1425 defa görüntülendi)
297 - 301
Serpil EROL, İlyas ÇAPOĞLU, Halil YAZGI, Ömer YILMAZ, Ayten KADANALI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ayaktan Sistoüretroskopi Yapılan Hastalarda Antimikrobiyal Profilaksi Verilmeden Girişim Sonrası Bakteriüri, Piyüri ve Bakteremi Araştırılması
Post-Intervention Investigation of Bacteriuria, Pyuria and Bacteremia in Outpatients Who Have Undergone Cystourethroscopy (1481 defa görüntülendi)
302 - 306
Hale TURAN, Uğur BALCI, F. Şebnem ERDİNÇ, Necla TÜLEK, Cankon GERMİYANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 HIV Pozitif Böbrek Transplant Hastasında Tekrarlayan Lejyoner Hastalığı
Recurrent Legionnaires' Disease in an HIV Positive Renal Transplant Patient (1414 defa görüntülendi)
307 - 310
Gözde ÖNGÜT, Dilara ÖĞÜNÇ, Candan ÖĞÜŞ, Dilara ÖZCAN İNAN, Elif ODABAŞ KÖSE, Tülay ÖZDEMİR, Tümer VURAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.