FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 8 Sayı: Ek-1 Yıl: 2003
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 8 Issue: Supplement-1 Year: 2003
  Satın al  
 
 
Kronik Hepatit C Tedavisinde PEG-İnterferonların Kullanımı
Mustafa SÜNBÜL, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir