FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 9 Sayı: 1 Yıl: 2004
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 9 Issue: 1 Year: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu
Guidelines for Diagnosis and Therapy in Febrile Neutropenic Patients (2248 defa görüntülendi)
5 - 28
Febril Nötropeni Çalışma Grubu 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hayvan Beslenmesinde Antibiyotik Kullanımı ve Direnç
Antibiotic Use in Animal Feeding and Antimicrobial Resistance (1633 defa görüntülendi)
29 - 36
Dilek KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Çoğul Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinde E-Testi ile FAST Plaque TB-RIF Duyarlılık Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the E-Test and FAST Plaque Rifampicin Susceptibility of Tubercle Bacilli in Multidrug Resistant Strains (1386 defa görüntülendi)
37 - 42
F. Nur ERİŞ, Can BİÇMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Periferik Venöz Kateterlerin İnfeksiyon Yönünden Değerlendirilmesi
Assessment of Peripheral Venous Catheters as Infection Risk Factor in Intensive Care Unit (1590 defa görüntülendi)
43 - 46
Gökhan AYGÜN, Kadriye KARAŞAHİN, Yalım DİKMEN, Hatice YAŞAR, Asuman SIDAN, Kenan MİDİLLİ, Günay CAN, Kemal ALTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genel Cerrahi Servisindeki Hastalardan Soyutlanan Candida Suşlarının Moleküler Epidemiyolojik İzlemi
Molecular Epidemiological Surveillance of Candida Species Isolated from Patients Hospitalized in General Surgery Ward (1356 defa görüntülendi)
47 - 53
Mine YÜCESOY, Serhat MAROL, Cem ERGON 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesinde Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Kullanım Politikasının Gerekliliği
The Antibiotic Usage in a University Hospital and Necessity of an Antibiotic Policy (1879 defa görüntülendi)
54 - 60
Serpil EROL, Zülal ÖZKURT, Mehmet PARLAK, Mustafa ERTEK, Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastanede Yatan Bir Grup Hastanın Ağız Florasından İzole Edilen Mayaların Tiplendirilmesi ve 'Slime' Üretimlerinin Gösterilmesi
Identification of Fungi Isolated from Mouth Flora of a Group of Hospitalized Patients and Detection of Slime Production (1350 defa görüntülendi)
61 - 65
Nilgün KARABIÇAK, Demet KURTOĞLU, Ercan KURTOĞLU, Kadriye SOVUKSU, Berrin ESEN, Barın SELÇUK, Müfit AKYÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Su Çiçeğinde Lokal Steroid Kullanımına Bağlı Yumuşak Doku Nekrozu Gelişen Bir Olgu Sunumu
A Case Report of Soft Tissue Necrosis Due to the Use of Topical Steroid During Varicella Infection (1692 defa görüntülendi)
66 - 68
Ebru ARHAN, Nurcan MENEKŞE, Gülnar UYSAL, Tülin R. ŞAYLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.