FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 9 Sayı: 1 Yıl: 2004
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 9 Issue: 1 Year: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Febril Nötropenik Hastalarda Tanı ve Tedavi Kılavuzu
Guidelines for Diagnosis and Therapy in Febrile Neutropenic Patients (703 defa görüntülendi)
5 - 28
Febril Nötropeni Çalışma Grubu 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hayvan Beslenmesinde Antibiyotik Kullanımı ve Direnç
Antibiotic Use in Animal Feeding and Antimicrobial Resistance (566 defa görüntülendi)
29 - 36
Dilek KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Çoğul Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kökenlerinde E-Testi ile FAST Plaque TB-RIF Duyarlılık Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of the E-Test and FAST Plaque Rifampicin Susceptibility of Tubercle Bacilli in Multidrug Resistant Strains (565 defa görüntülendi)
37 - 42
F. Nur ERİŞ, Can BİÇMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Periferik Venöz Kateterlerin İnfeksiyon Yönünden Değerlendirilmesi
Assessment of Peripheral Venous Catheters as Infection Risk Factor in Intensive Care Unit (665 defa görüntülendi)
43 - 46
Gökhan AYGÜN, Kadriye KARAŞAHİN, Yalım DİKMEN, Hatice YAŞAR, Asuman SIDAN, Kenan MİDİLLİ, Günay CAN, Kemal ALTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Genel Cerrahi Servisindeki Hastalardan Soyutlanan Candida Suşlarının Moleküler Epidemiyolojik İzlemi
Molecular Epidemiological Surveillance of Candida Species Isolated from Patients Hospitalized in General Surgery Ward (587 defa görüntülendi)
47 - 53
Mine YÜCESOY, Serhat MAROL, Cem ERGON 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesinde Antibiyotik Kullanımı ve Antibiyotik Kullanım Politikasının Gerekliliği
The Antibiotic Usage in a University Hospital and Necessity of an Antibiotic Policy (711 defa görüntülendi)
54 - 60
Serpil EROL, Zülal ÖZKURT, Mehmet PARLAK, Mustafa ERTEK, Mehmet A. TAŞYARAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastanede Yatan Bir Grup Hastanın Ağız Florasından İzole Edilen Mayaların Tiplendirilmesi ve 'Slime' Üretimlerinin Gösterilmesi
Identification of Fungi Isolated from Mouth Flora of a Group of Hospitalized Patients and Detection of Slime Production (639 defa görüntülendi)
61 - 65
Nilgün KARABIÇAK, Demet KURTOĞLU, Ercan KURTOĞLU, Kadriye SOVUKSU, Berrin ESEN, Barın SELÇUK, Müfit AKYÜZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Su Çiçeğinde Lokal Steroid Kullanımına Bağlı Yumuşak Doku Nekrozu Gelişen Bir Olgu Sunumu
A Case Report of Soft Tissue Necrosis Due to the Use of Topical Steroid During Varicella Infection (605 defa görüntülendi)
66 - 68
Ebru ARHAN, Nurcan MENEKŞE, Gülnar UYSAL, Tülin R. ŞAYLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir