FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 9 Sayı: 2 Yıl: 2004
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 9 Issue: 2 Year: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Tanımlar ve Tanı Yöntemleri
Definitions and Diagnostic Approach in Childhood Febrile Neutropenia (651 defa görüntülendi)
75 - 80
Rejin KEBUDİ, Ömer DEVECİOĞLU, Nezahat GÜRLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Risk Grupları ve Ampirik Tedavi Seçenekleri
Risk Groups and Empiric Therapy in Pediatric Febrile Neutropenia (606 defa görüntülendi)
81 - 87
Nurdan TAÇYILDIZ, Tezer KUTLUK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nötropenik Çocuklarda İnfeksiyonların Önlenmesi
Infection Prevention in Neutropenic Children (602 defa görüntülendi)
88 - 94
Lebriz YÜKSEL SOYCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pediatrik Kök Hücre Transplantasyonunda İnfeksiyon Profilaksisi ve Tedavisi
Prophylaxis and Treatment of Infections in Pediatric Stem Cell Transplantation (565 defa görüntülendi)
95 - 102
S. Sema ANAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Hammerhead Ribozim ve HIV RNA'ların Rev Multimerizasyonu ile Co-Lokalizasyonu
Co-Localization of Hammerhead Ribozymes and HIV RNA's by Rev Multimerization (687 defa görüntülendi)
106 - 118
Yüksel YILDIZ, John J. ROSSI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde Saptanan Ventilatörle İlişkili Pnömoniler: İnsidans, Risk Faktörleri, Etken Dağılımı ve Antibiyotik Direnç Paternleri
Ventilator Associated Pneumonia in Baskent University Hospital: Incidence, Risk Factors, Causative Agents and Antibiotic Resistance Patterns (572 defa görüntülendi)
119 - 124
Funda ERGİN, Özlem KURT AZAP, Göknur YAPAR, Hande ARSLAN, Özlem DİKMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerimizde Nozokomiyal Pnömoni İnsidansı, Etkenleri ve Antibiyotik Direnci
Incidence, Pathogens and Antibiotic Resistance of Nosocomial Pneumonia in Intensive Care Units (598 defa görüntülendi)
125 - 131
Emine ALP, Muhammet GÜVEN, Orhan YILDIZ, Serpil SOYLU, Murat SUNGUR, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Orofarengeal Kolonizasyon Gelişimi ve Risk Faktörlerinin Analizi
Risk Factors for Oropharyngeal Colonization in Intensive Care Units (563 defa görüntülendi)
132 - 136
Ramazan GÖZÜKÜÇÜK, Önder ERGÖNÜL, Nurcan BAYKAM, Aysel ÇELİKBAŞ, Şebnem EREN, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antalya Verem Savaş Dispanseri'ne Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının ve Temaslıların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Tuberculosis and Their Contacts That are Registered to Antalya Tuberculosis Dispensary (617 defa görüntülendi)
137 - 142
Mehtap TÜRKAY, Ömer ÖZBUDAK, Candan ÖĞÜŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ev Yapımı Semizotu Konservesi Yedikten Sonra Görülen Botulizm
An Outbreak of Food Borne Botulism Caused by Home Made Canned Purslane (667 defa görüntülendi)
143 - 146
Fatma SIRMATEL, Mehmet CANDAN, Gönül BAKIR, Özgür DAĞLI, Ceren KUVANDIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Febril Nötropenik Atak Sırasında Saptanan Respiratuar Sinsityal Virüs Pnömonisi ve Tedavi Yaklaşımı
Respiratory Syncytial Virus Pneumonia During Febrile Neutropenia and Its Treatment (551 defa görüntülendi)
147 - 149
Gülcan GÜL, Rabin SABA, Dilara İNAN, Gözde ÖNGÜT, Hüseyin BEKÖZ, Asil ÖZTEKİN, Ömer ÖZBUDAK, İhsan KARADOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aeromonas hydrophila'nın Neden Olduğu Katetere Bağlı Bir Bakteremi: Olgu Sunumu
Catheter-Related Bacteremia Caused by Aeromonas hydrophila: Case Report (533 defa görüntülendi)
150 - 153
Hikmet UNCU, Tuba TURUNÇ, Dilek TORUN, Y. Ziya DEMİROĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Multipl Metastatik Apselerle Seyreden Staphylococcus aureus Bakteremisi Saptanan Diyabetik Olgu
Staphylococcus aureus Bacteremia with Multiple Metastatic Abscesses in a Diabetic Patient (662 defa görüntülendi)
154 - 158
Derya SEYMAN, Dilara İNAN, Özge TURHAN, Yetkin SÖYÜNCÜ, Rabin SABA, Dilara ÖĞÜNÇ, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir