FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 9 Sayı: 2 Yıl: 2004
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 9 Issue: 2 Year: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Tanımlar ve Tanı Yöntemleri
Definitions and Diagnostic Approach in Childhood Febrile Neutropenia (1853 defa görüntülendi)
75 - 80
Rejin KEBUDİ, Ömer DEVECİOĞLU, Nezahat GÜRLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Risk Grupları ve Ampirik Tedavi Seçenekleri
Risk Groups and Empiric Therapy in Pediatric Febrile Neutropenia (1378 defa görüntülendi)
81 - 87
Nurdan TAÇYILDIZ, Tezer KUTLUK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nötropenik Çocuklarda İnfeksiyonların Önlenmesi
Infection Prevention in Neutropenic Children (1395 defa görüntülendi)
88 - 94
Lebriz YÜKSEL SOYCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pediatrik Kök Hücre Transplantasyonunda İnfeksiyon Profilaksisi ve Tedavisi
Prophylaxis and Treatment of Infections in Pediatric Stem Cell Transplantation (1845 defa görüntülendi)
95 - 102
S. Sema ANAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Hammerhead Ribozim ve HIV RNA'ların Rev Multimerizasyonu ile Co-Lokalizasyonu
Co-Localization of Hammerhead Ribozymes and HIV RNA's by Rev Multimerization (1567 defa görüntülendi)
106 - 118
Yüksel YILDIZ, John J. ROSSI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde Saptanan Ventilatörle İlişkili Pnömoniler: İnsidans, Risk Faktörleri, Etken Dağılımı ve Antibiyotik Direnç Paternleri
Ventilator Associated Pneumonia in Baskent University Hospital: Incidence, Risk Factors, Causative Agents and Antibiotic Resistance Patterns (1353 defa görüntülendi)
119 - 124
Funda ERGİN, Özlem KURT AZAP, Göknur YAPAR, Hande ARSLAN, Özlem DİKMEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerimizde Nozokomiyal Pnömoni İnsidansı, Etkenleri ve Antibiyotik Direnci
Incidence, Pathogens and Antibiotic Resistance of Nosocomial Pneumonia in Intensive Care Units (1421 defa görüntülendi)
125 - 131
Emine ALP, Muhammet GÜVEN, Orhan YILDIZ, Serpil SOYLU, Murat SUNGUR, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Orofarengeal Kolonizasyon Gelişimi ve Risk Faktörlerinin Analizi
Risk Factors for Oropharyngeal Colonization in Intensive Care Units (1515 defa görüntülendi)
132 - 136
Ramazan GÖZÜKÜÇÜK, Önder ERGÖNÜL, Nurcan BAYKAM, Aysel ÇELİKBAŞ, Şebnem EREN, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antalya Verem Savaş Dispanseri'ne Kayıtlı Tüberküloz Hastalarının ve Temaslıların Değerlendirilmesi
Evaluation of Patients with Tuberculosis and Their Contacts That are Registered to Antalya Tuberculosis Dispensary (1320 defa görüntülendi)
137 - 142
Mehtap TÜRKAY, Ömer ÖZBUDAK, Candan ÖĞÜŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Ev Yapımı Semizotu Konservesi Yedikten Sonra Görülen Botulizm
An Outbreak of Food Borne Botulism Caused by Home Made Canned Purslane (1794 defa görüntülendi)
143 - 146
Fatma SIRMATEL, Mehmet CANDAN, Gönül BAKIR, Özgür DAĞLI, Ceren KUVANDIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Febril Nötropenik Atak Sırasında Saptanan Respiratuar Sinsityal Virüs Pnömonisi ve Tedavi Yaklaşımı
Respiratory Syncytial Virus Pneumonia During Febrile Neutropenia and Its Treatment (1364 defa görüntülendi)
147 - 149
Gülcan GÜL, Rabin SABA, Dilara İNAN, Gözde ÖNGÜT, Hüseyin BEKÖZ, Asil ÖZTEKİN, Ömer ÖZBUDAK, İhsan KARADOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aeromonas hydrophila'nın Neden Olduğu Katetere Bağlı Bir Bakteremi: Olgu Sunumu
Catheter-Related Bacteremia Caused by Aeromonas hydrophila: Case Report (1182 defa görüntülendi)
150 - 153
Hikmet UNCU, Tuba TURUNÇ, Dilek TORUN, Y. Ziya DEMİROĞLU, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Multipl Metastatik Apselerle Seyreden Staphylococcus aureus Bakteremisi Saptanan Diyabetik Olgu
Staphylococcus aureus Bacteremia with Multiple Metastatic Abscesses in a Diabetic Patient (1655 defa görüntülendi)
154 - 158
Derya SEYMAN, Dilara İNAN, Özge TURHAN, Yetkin SÖYÜNCÜ, Rabin SABA, Dilara ÖĞÜNÇ, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.