FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 9 Sayı: 3 Yıl: 2004
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 9 Issue: 3 Year: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Damar İçi Kateter İnfeksiyonları: Korunma ve Kontrol
Intravascular Catheter-Related Infections Control and Prevention (1729 defa görüntülendi)
163 - 171
Recep ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş
Fever in the Intensive Care Unit (2519 defa görüntülendi)
172 - 182
Gökhan METAN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Gelişen Kandidemiler ve Mortalite ile İlişkili Risk Faktörleri
Candidemia in Akdeniz University Hospital and Predictors of Mortality (1457 defa görüntülendi)
183 - 188
Gülcan GÜL, Dilara İNAN, Rabin SABA, Hicran KARAOĞLAN, Gözde ÖNGÜT, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik C Hepatitinin Tedavisinde İnterferon-Alfa-2b İndüksiyon Tedavisiyle İnterferon-Alfa-2b ve Ribavirin Kombinasyon Tedavisinin Karşılaştırılması
A Comparison of Interferon-Alpha-2b Induction Therapy with Interferon-Alpha-2b Plus Ribavirin Combination Therapy for the Treatment of Chronic Hepatitis C (2017 defa görüntülendi)
189 - 199
Bilgehan AYGEN, Orhan YILDIZ, Fatih BOSTANCI, Ömer ÖZBAKIR, Selma GÖKAHMETOĞLU, Tahir E. PATIROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Shigella Türlerinin Epidemiyolojisindeki ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarındaki Değişim
The Changes in the Epidemiology and Antibiotic Sensitivity of Shigella Strains (1432 defa görüntülendi)
200 - 203
Neriman BALABAN, İpek IŞILAK MUMCUOĞLU, Ayşe ULUSOY, Nükhet HAYIRLIOĞLU, Vedat YETENER, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İntravasküler Kateter Kullanımı ve İlişkili İnfeksiyonların Hızı
Intravascular Catheter Usage and the Rates of Catheter-Related Infections in Mersin University School of Medicine Hospital (1259 defa görüntülendi)
204 - 208
Gülden ERSÖZ, Zeynep KAYA, Kayhan UĞUZ, Cemil BAYARSLAN, Özlem KANDEMİR, Ali KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli Acinetobacter Suşlarına Karşı Çeşitli Dezenfektanların Etkinliği
The Efficacy of Some Disinfectants to Acinetobacter Species Causing Nosocomial Infections (2043 defa görüntülendi)
209 - 213
Mustafa CİHANGİROĞLU, Yaşar BAYINDIR, İlhami ÇELİK, Affan DENK, Erol SEVİM, Ayhan AKBULUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Dört Olgu Nedeniyle Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı
Four Cases of Travel Associated Legionnaires' Disease (2337 defa görüntülendi)
214 - 220
Haluk ERDOĞAN, Hüseyin LAKADAMYALI, Aynur YILMAZ, Aşkın ERDOĞAN, Tolga DOĞAN, Hatice LAKADAMYALI, Funda ERGİN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aeromonas hydrophila'nın Etken Olduğu Psoas Apsesi Olgusu
Psoas Abscess Due to Aeromonas hydrophila: Case Report (1316 defa görüntülendi)
221 - 224
Hicran KARAOĞLAN, Dilara İNAN, Özge TURHAN, Rabin SABA, Dinç DİNÇER, Gözde ÖNGÜT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut İntermittant Porfirili Bir Vakada Vankomisin ve Meropenemin Birlikte Kullanımı
Combined Use of Vancomycin and Meropenem in Patient with Acute Intermittent Porphyria: A Case Report (1460 defa görüntülendi)
225 - 227
İrfan ŞENCAN, Zeynep YILMAZ, Davut ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Başvurdurucu Yakınması Ateş, Karın Ağrısı ve İshal Olan Periton Tüberkülozu Olgusu
Peritoneal Tuberculosis Presenting with Fever, Abdominal Pain and Diarrhea: Case Report (1513 defa görüntülendi)
228 - 231
Y. Ziya DEMİROĞLU, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Selda SAYIN KUTLU, Şebnem EREN, Nurcan BAYKAM, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Paradoksik Cevap Görülen Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu
Paradoksik Cevap Görülen Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu (1332 defa görüntülendi)
232
Prof. Dr. Serhat ÜNAL, Dr. İbrahim Koral ÖNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.