FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 9 Sayı: 3 Yıl: 2004
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 9 Issue: 3 Year: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Damar İçi Kateter İnfeksiyonları: Korunma ve Kontrol
Intravascular Catheter-Related Infections Control and Prevention (792 defa görüntülendi)
163 - 171
Recep ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Ateş
Fever in the Intensive Care Unit (671 defa görüntülendi)
172 - 182
Gökhan METAN, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Gelişen Kandidemiler ve Mortalite ile İlişkili Risk Faktörleri
Candidemia in Akdeniz University Hospital and Predictors of Mortality (654 defa görüntülendi)
183 - 188
Gülcan GÜL, Dilara İNAN, Rabin SABA, Hicran KARAOĞLAN, Gözde ÖNGÜT, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik C Hepatitinin Tedavisinde İnterferon-Alfa-2b İndüksiyon Tedavisiyle İnterferon-Alfa-2b ve Ribavirin Kombinasyon Tedavisinin Karşılaştırılması
A Comparison of Interferon-Alpha-2b Induction Therapy with Interferon-Alpha-2b Plus Ribavirin Combination Therapy for the Treatment of Chronic Hepatitis C (755 defa görüntülendi)
189 - 199
Bilgehan AYGEN, Orhan YILDIZ, Fatih BOSTANCI, Ömer ÖZBAKIR, Selma GÖKAHMETOĞLU, Tahir E. PATIROĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Shigella Türlerinin Epidemiyolojisindeki ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarındaki Değişim
The Changes in the Epidemiology and Antibiotic Sensitivity of Shigella Strains (610 defa görüntülendi)
200 - 203
Neriman BALABAN, İpek IŞILAK MUMCUOĞLU, Ayşe ULUSOY, Nükhet HAYIRLIOĞLU, Vedat YETENER, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İntravasküler Kateter Kullanımı ve İlişkili İnfeksiyonların Hızı
Intravascular Catheter Usage and the Rates of Catheter-Related Infections in Mersin University School of Medicine Hospital (620 defa görüntülendi)
204 - 208
Gülden ERSÖZ, Zeynep KAYA, Kayhan UĞUZ, Cemil BAYARSLAN, Özlem KANDEMİR, Ali KAYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli Acinetobacter Suşlarına Karşı Çeşitli Dezenfektanların Etkinliği
The Efficacy of Some Disinfectants to Acinetobacter Species Causing Nosocomial Infections (826 defa görüntülendi)
209 - 213
Mustafa CİHANGİROĞLU, Yaşar BAYINDIR, İlhami ÇELİK, Affan DENK, Erol SEVİM, Ayhan AKBULUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Dört Olgu Nedeniyle Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı
Four Cases of Travel Associated Legionnaires' Disease (795 defa görüntülendi)
214 - 220
Haluk ERDOĞAN, Hüseyin LAKADAMYALI, Aynur YILMAZ, Aşkın ERDOĞAN, Tolga DOĞAN, Hatice LAKADAMYALI, Funda ERGİN, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Aeromonas hydrophila'nın Etken Olduğu Psoas Apsesi Olgusu
Psoas Abscess Due to Aeromonas hydrophila: Case Report (589 defa görüntülendi)
221 - 224
Hicran KARAOĞLAN, Dilara İNAN, Özge TURHAN, Rabin SABA, Dinç DİNÇER, Gözde ÖNGÜT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut İntermittant Porfirili Bir Vakada Vankomisin ve Meropenemin Birlikte Kullanımı
Combined Use of Vancomycin and Meropenem in Patient with Acute Intermittent Porphyria: A Case Report (657 defa görüntülendi)
225 - 227
İrfan ŞENCAN, Zeynep YILMAZ, Davut ÖZDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Başvurdurucu Yakınması Ateş, Karın Ağrısı ve İshal Olan Periton Tüberkülozu Olgusu
Peritoneal Tuberculosis Presenting with Fever, Abdominal Pain and Diarrhea: Case Report (594 defa görüntülendi)
228 - 231
Y. Ziya DEMİROĞLU, Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Selda SAYIN KUTLU, Şebnem EREN, Nurcan BAYKAM, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Paradoksik Cevap Görülen Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu
Paradoksik Cevap Görülen Bir Miliyer Tüberküloz Olgusu (616 defa görüntülendi)
232
Prof. Dr. Serhat ÜNAL, Dr. İbrahim Koral ÖNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir