FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 9 Sayı: 4 Yıl: 2004
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 9 Issue: 4 Year: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Sepsiste Yeni Tedavi Yaklaşımları
New Therapeutic Approaches in Sepsis (1744 defa görüntülendi)
237 - 245
Mine DURUSU TANRIÖVER, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tifoda Komplikasyonlar
Complications of Typhoid Fever (1401 defa görüntülendi)
274 - 281
Turan BUZGAN, Ömer EVİRGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dünyadaki Referans Serum Bankaları ve Önemi
Reference Serum Banks in the World and Their Importance (1180 defa görüntülendi)
282 - 286
Ayşegül GÖZALAN, Demet KURTOĞLU, Berrin ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Febril Nötropenik Kanser Hastalarında Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Evaluation of Factors Affecting Treatment Success in Febrile Neutropenic Cancer Patients (1575 defa görüntülendi)
246 - 251
Gülay SAİN GÜVEN, Banu ÇAKIR, Pınar ZARAKOLU, Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN, Ömrüm UZUN, Serhat ÜNAL, Murat AKOVA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesinde Bütçe Uygulama Talimatı Öncesinde ve Sonrasında Antibiyotik Kullanımı
The Antibiotic Usage Before and After a Nationwide Antibiotic Restriction Policy at a University Hospital (1618 defa görüntülendi)
252 - 257
Alpay AZAP, Kemal Osman MEMİKOĞLU, Fügen ÇOKÇA, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Altmışsekiz Bruselloz Olgusunun Sistem Tutulumları Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of 68 Brucellosis Cases According to System Involvement (1678 defa görüntülendi)
258 - 265
Elif DOYUK KARTAL, İlhan ÖZGÜNEŞ, Hasan ÇOLAK, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit Sıklığı ve Risk Faktörleri
Peritonitis and Risk Factors in Peritoneal Dialysis Patients (1936 defa görüntülendi)
266 - 270
Bülent ÇOLAK, Kenan HIZEL, Galip GÜZ, Kadriye ALTIOK REİS, Yasemin ERTEN, Ülver DERİCİ, Musa BALİ, Dilek ARMAN, Şükrü SİNDEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İzmir'deki Çöp İşçilerinde Hepatit B, C ve E Virüsü Seroprevalansı
The Seroprevalence of Hepatitis B, C and E Viruses Among the Dustmen in Izmir (1188 defa görüntülendi)
271 - 273
Ali Ilgın OLUT, Haluk ÖZÜNLÜ, Seçkin KARACAN, Fırat ÖZSAKARYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Menenjit Kliniği ile Başvuran Bir Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM) Olgusu
A Case Report of Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM) that Presents with Signs of Meningitis (1830 defa görüntülendi)
287 - 289
Öznur AK, Serdar ÖZER, Mustafa DOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.