FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 9 Sayı: 4 Yıl: 2004
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 9 Issue: 4 Year: 2004
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Sepsiste Yeni Tedavi Yaklaşımları
New Therapeutic Approaches in Sepsis (656 defa görüntülendi)
237 - 245
Mine DURUSU TANRIÖVER, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tifoda Komplikasyonlar
Complications of Typhoid Fever (536 defa görüntülendi)
274 - 281
Turan BUZGAN, Ömer EVİRGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Dünyadaki Referans Serum Bankaları ve Önemi
Reference Serum Banks in the World and Their Importance (625 defa görüntülendi)
282 - 286
Ayşegül GÖZALAN, Demet KURTOĞLU, Berrin ESEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Febril Nötropenik Kanser Hastalarında Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Evaluation of Factors Affecting Treatment Success in Febrile Neutropenic Cancer Patients (625 defa görüntülendi)
246 - 251
Gülay SAİN GÜVEN, Banu ÇAKIR, Pınar ZARAKOLU, Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN, Ömrüm UZUN, Serhat ÜNAL, Murat AKOVA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Üniversite Hastanesinde Bütçe Uygulama Talimatı Öncesinde ve Sonrasında Antibiyotik Kullanımı
The Antibiotic Usage Before and After a Nationwide Antibiotic Restriction Policy at a University Hospital (659 defa görüntülendi)
252 - 257
Alpay AZAP, Kemal Osman MEMİKOĞLU, Fügen ÇOKÇA, Emin TEKELİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Altmışsekiz Bruselloz Olgusunun Sistem Tutulumları Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of 68 Brucellosis Cases According to System Involvement (713 defa görüntülendi)
258 - 265
Elif DOYUK KARTAL, İlhan ÖZGÜNEŞ, Hasan ÇOLAK, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Periton Diyaliz Hastalarında Peritonit Sıklığı ve Risk Faktörleri
Peritonitis and Risk Factors in Peritoneal Dialysis Patients (669 defa görüntülendi)
266 - 270
Bülent ÇOLAK, Kenan HIZEL, Galip GÜZ, Kadriye ALTIOK REİS, Yasemin ERTEN, Ülver DERİCİ, Musa BALİ, Dilek ARMAN, Şükrü SİNDEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İzmir'deki Çöp İşçilerinde Hepatit B, C ve E Virüsü Seroprevalansı
The Seroprevalence of Hepatitis B, C and E Viruses Among the Dustmen in Izmir (556 defa görüntülendi)
271 - 273
Ali Ilgın OLUT, Haluk ÖZÜNLÜ, Seçkin KARACAN, Fırat ÖZSAKARYA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Menenjit Kliniği ile Başvuran Bir Akut Dissemine Ensefalomiyelit (ADEM) Olgusu
A Case Report of Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM) that Presents with Signs of Meningitis (704 defa görüntülendi)
287 - 289
Öznur AK, Serdar ÖZER, Mustafa DOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir