FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 9 Sayı: Ek-2 Yıl: 2004
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 9 Issue: Supplement-2 Year: 2004
  Satın al  
 
 
Polimikrobiyal İnfeksiyonlarda Tedavi ve Ampisilin-Sulbaktam Kullanımı
Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir