FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 1 Yıl: 2005
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 10 Issue: 1 Year: 2005
  Satın al  
 
 
Editörden1 - 2
  
DERLEMELER 
 
 Besin Kaynaklı Streptokokal Farenjit Salgınları
Food-borne Epidemics of Streptococcal Pharyngitis (1287 defa görüntülendi)
5 - 8
Nihal KARABİBER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
Nosocomial Central Nervous System Infections (1380 defa görüntülendi)
9 - 13
Gülşen ÖZKAYA ŞAHİN, Gürdal ŞAHİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Klindamisine Dirençli Bacteroides fragilis ve Bacteroides thetaiotaomicron Kökenlerinin Diğer Antibiyotiklere Çapraz Direnci
Cross-Resistance to Other Antimicrobials Among Clindamycin Resistant Bacteroides fragilis and Bacteroides thetaiotaomicron Strains (1743 defa görüntülendi)
14 - 19
Nurver ÜLGER (TOPRAK), Özlem ÇAKICI, Cennet ÇELİK, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kök Hücre Nakli Hastalarında Vankomisine Dirençli Enterokok Sürveyansı
Surveillance of Vancomycin Resistant Enterococci in A Stem Cell Transplantation Unit (1254 defa görüntülendi)
20 - 23
Özay ARIKAN AKAN, Deniz GÖREN, Sevil UYSAL, Hamdi AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Hemşirelik Hizmetlerinde Antimikrobiyal İlaç Uygulamalarının Araştırılması
Investigation of Antimicrobial Drug Administration by Nurses at Akdeniz University Medical Faculty Hospital (1639 defa görüntülendi)
24 - 29
Hicran KARAOĞLAN, Sevim KESKİN, Filiz GÜNSEREN, Dilara İNAN, Gülcan GÜL, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olarak İzole Edilen Gram-Negatif Mikroorganizmaların Çeşitli Antibiyotiklere Karşı İn Vitro Duyarlılığının Araştırılması
The Investigation of Antimicrobial Susceptibilities to the Various Antibiotics of Gram-Negative Microorganisms Isolated From Hospital Infections (1884 defa görüntülendi)
30 - 37
Murat DİZBAY, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Brucella spp.'ye Bağlı Doğal ve Yapay Kapak Endokarditi; Sekiz Olgunun Değerlendirilmesi
Native and Prosthetic Valve Endocarditis Caused by Brucella spp.; Evaluation of Eight Cases (1390 defa görüntülendi)
38 - 42
Funda KOÇAK, Serap ŞİMŞEK YAVUZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
 Hekimlerin Ölüm ve Yaralamaya Yol Açma Fiillerine İlişkin Yeni Türk Ceza Kanunundaki Hükümlerin İncelenmesi
Hekimlerin Ölüm ve Yaralamaya Yol Açma Fiillerine İlişkin Yeni Türk Ceza Kanunundaki Hükümlerin İncelenmesi (993 defa görüntülendi)
43 - 46
Hasan Tahsin GÖKCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.