FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 2 Yıl: 2005
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 10 Issue: 2 Year: 2005
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 İnvaziv Fungal İnfeksiyonlarda Erken Tanı
Early Diagnosis of Invasive Fungal Infections (1546 defa görüntülendi)
51 - 57
Zekaver ODABAŞI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonu Tedavisinde Yenilikler (Yeni Antibiyotikler)
New Antimicrobial Agents for the Therapy of Gram-Positive Bacteria (1619 defa görüntülendi)
58 - 64
Çağrı BÜKE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Florokinolonlara Karşı Direnç Gelişimine Katkıda Bulunan Çeşitli Risk Faktörlerinin Analizi
Evaluation of Various Risk Factors for the Emergence of Resistance to Fluoroquinolones (1411 defa görüntülendi)
65 - 73
İlker İnanç BALKAN, Serap GENÇER, Ayşe BATIREL, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde Kazanılan Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus İnfeksiyonu için Risk Faktörleri
Risk Factors for Intensive Care Unit-Acquired Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Infections (1364 defa görüntülendi)
74 - 80
Nefise ÖZTOPRAK, Mustafa Aydın ÇEVİK, Esragül AKINCI, Münire KORKMAZ, Ayşe ERBAY, Selim Sırrı EREN, Neriman BALABAN, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Takip Edilen Ventilatörle İlişkili Pnömoniler: 109 Olgunun Değerlendirilmesi
Ventilator Associated Pneumonia in Intensive Care Units of Faculty of Medicine in Erciyes University: Evaluation of 109 Cases (1700 defa görüntülendi)
81 - 87
Emine ALP, Orhan YILDIZ, Şansel YÜCEL, Bilgehan AYGEN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 ERCP ile İlişkili Sepsis
ERCP Related Sepsis (1338 defa görüntülendi)
88 - 91
İffet PALABIYIKOĞLU, Emin TEKELİ, Derya AYSEV, Mustafa ŞIRLAK, Sibel KAYMAKÇI, Sultan DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Meningokoksik Menenjit
Meningokoksik Menenjit (1181 defa görüntülendi)
93 - 93
Esragül AKINCI, Pınar ÖNGÜRÜ, Mustafa Aydın ÇEVİK, Selim Sırrı EREN, Ayşe ERBAY, Neriman BALABAN, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 İmmünkompetan Hastada Bilateral Diz Artroplastisi Sonrasında Gelişen Aspergillus niger'e Bağlı Yara İnfeksiyonu
Surgical Site Infection Caused by Aspergillus niger in an Immunocompetent Patient After Total Knee Arthroplasty Operation (1301 defa görüntülendi)
94 - 97
Alpay AZAP, Özgür DEMİR, Akın KAYA, Dilek YAĞCI, Haluk GÜRİZ, Emin TEKELİ, Numan NUMANOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.