FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 3 Yıl: 2005
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 10 Issue: 3 Year: 2005
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Antifungal Tedavide Kombine Kullanım
Combination Antifungal Therapy (1363 defa görüntülendi)
103 - 107
Esin ŞENOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ortaya Çıkışından Bugüne SARS: Güncel Durum
From the Beginning Until Today: Current Status of SARS (1928 defa görüntülendi)
108 - 118
Can Polat EYİGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 İkiyüzkırkdört Erişkin Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonu Olgusunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 244 Central Nervous System Infection Cases (1023 defa görüntülendi)
119 - 124
Nihal PİŞKİN, Aysun YALÇI, Hande AYDEMİR, Yunus GÜRBÜZ, Ediz TÜTÜNCÜ, Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım İnfeksiyonlarının Tanısında Vücut Isısı, Beyaz Küre Sayısı ve C-Reaktif Proteinin Değeri: Prospektif Bir Çalışma
Value of Body Temperature, White Blood Cell Count and C-Reactive Protein for the Diagnosis of Intensive Care Unit-Acquired Infections: A Prospective Study (2895 defa görüntülendi)
125 - 130
Esragül AKINCI, Ayşe ERBAY, Aylin ÇOLPAN, Hürrem BODUR, Mustafa Aydın ÇEVİK, Selim Sırrı EREN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kardiyovasküler Cerrahi Kliniğinde Hastane İnfeksiyonlarının 7 Yıllık Seyri: 1997-2003
Hospital Infections in a Cardiovascular Surgery Department between 1997-2003 (1275 defa görüntülendi)
131 - 138
İffet PALABIYIKOĞLU, Emin TEKELİ, Mustafa ŞIRLAK, Derya AYSEV, Sibel KAYMAKÇI, Sultan DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık Çalışanlarında Tüberkülin Deri Testi ve RD1-ELISPOT T-Hücre Yanıtların Karşılaştırılması
Comparision of Tuberculin Skin Test and RD1-ELISPOT Assay in Health Care Workers (1240 defa görüntülendi)
139 - 143
Ahmet SOYSAL, Ayşegül YAĞCI, Mustafa BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (1041 defa görüntülendi)
144
Mustafa Aydın ÇEVİK Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Herpes Ensefalitinin Erken Tanısında Moleküler ve Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi: Bir Olgu Sunumu
The Value of Molecular and Imaging Methods for Early Diagnosis of Herpes Encephalitis: A Case Report (1073 defa görüntülendi)
145 - 147
Emine ALP, Orhan YILDIZ, Selma GÖKAHMETOĞLU, Ramazan COŞKUN, Aslı KÖŞKLÜ, Bilgehan AYGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Herpes Simpleks Ensefaliti: Olgu Sunumu
Herpes Simplex Encephalitis: A Case Report (1331 defa görüntülendi)
148 - 150
Selim Sırrı EREN, Nefise ÖZTOPRAK, Mustafa Aydın ÇEVİK, Gülseren BARAN, Ayşe ERBAY, Esragül AKINCI, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.