FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 3 Yıl: 2005
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 10 Issue: 3 Year: 2005
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Antifungal Tedavide Kombine Kullanım
Combination Antifungal Therapy (490 defa görüntülendi)
103 - 107
Esin ŞENOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ortaya Çıkışından Bugüne SARS: Güncel Durum
From the Beginning Until Today: Current Status of SARS (571 defa görüntülendi)
108 - 118
Can Polat EYİGÜN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 İkiyüzkırkdört Erişkin Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonu Olgusunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 244 Central Nervous System Infection Cases (516 defa görüntülendi)
119 - 124
Nihal PİŞKİN, Aysun YALÇI, Hande AYDEMİR, Yunus GÜRBÜZ, Ediz TÜTÜNCÜ, Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım İnfeksiyonlarının Tanısında Vücut Isısı, Beyaz Küre Sayısı ve C-Reaktif Proteinin Değeri: Prospektif Bir Çalışma
Value of Body Temperature, White Blood Cell Count and C-Reactive Protein for the Diagnosis of Intensive Care Unit-Acquired Infections: A Prospective Study (575 defa görüntülendi)
125 - 130
Esragül AKINCI, Ayşe ERBAY, Aylin ÇOLPAN, Hürrem BODUR, Mustafa Aydın ÇEVİK, Selim Sırrı EREN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kardiyovasküler Cerrahi Kliniğinde Hastane İnfeksiyonlarının 7 Yıllık Seyri: 1997-2003
Hospital Infections in a Cardiovascular Surgery Department between 1997-2003 (516 defa görüntülendi)
131 - 138
İffet PALABIYIKOĞLU, Emin TEKELİ, Mustafa ŞIRLAK, Derya AYSEV, Sibel KAYMAKÇI, Sultan DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık Çalışanlarında Tüberkülin Deri Testi ve RD1-ELISPOT T-Hücre Yanıtların Karşılaştırılması
Comparision of Tuberculin Skin Test and RD1-ELISPOT Assay in Health Care Workers (467 defa görüntülendi)
139 - 143
Ahmet SOYSAL, Ayşegül YAĞCI, Mustafa BAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (423 defa görüntülendi)
144
Mustafa Aydın ÇEVİK Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Herpes Ensefalitinin Erken Tanısında Moleküler ve Görüntüleme Yöntemlerinin Önemi: Bir Olgu Sunumu
The Value of Molecular and Imaging Methods for Early Diagnosis of Herpes Encephalitis: A Case Report (481 defa görüntülendi)
145 - 147
Emine ALP, Orhan YILDIZ, Selma GÖKAHMETOĞLU, Ramazan COŞKUN, Aslı KÖŞKLÜ, Bilgehan AYGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Herpes Simpleks Ensefaliti: Olgu Sunumu
Herpes Simplex Encephalitis: A Case Report (544 defa görüntülendi)
148 - 150
Selim Sırrı EREN, Nefise ÖZTOPRAK, Mustafa Aydın ÇEVİK, Gülseren BARAN, Ayşe ERBAY, Esragül AKINCI, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir