FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 10 Sayı: 4 Yıl: 2005
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 10 Issue: 4 Year: 2005
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Hepatit C'de Güncel Yaklaşımlar
Hepatitis C Infection: Current Approach (2107 defa görüntülendi)
155 - 162
Reşat ÖZARAS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Güncel Bir Halk Sağlığı Sorunu: Trişinellozis
Trichinellosis: A Current Public Health Problem (1649 defa görüntülendi)
163 - 170
Nedim ÇAKIR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nozokomiyal Patojen Olarak Clostridium difficile
Clostridium difficile as a Nosocomial Pathogen (2621 defa görüntülendi)
171 - 179
Bilgin ARDA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Dicle Üniversitesi Hastanesi'ndeki Antibiyotik Tüketimi İndeksi ve Geliştirilen Kontrollü Antibiyotik Kullanımının Etkileri
Antibiotic Consumption Index and Effects of Restricted Antibiotic Use in Dicle University Hospital (1294 defa görüntülendi)
180 - 184
Mustafa Kemal ÇELEN, Salih HOŞOĞLU, Mehmet Faruk GEYİK, Şerife AKALIN, Celal AYAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloz: 72 Olgunun İncelenmesi
Brucellosis: Evaluation of 72 Cases (1252 defa görüntülendi)
185 - 190
Hande AYDEMİR, Aysun YALÇI, Nihal PİŞKİN, Yunus GÜRBÜZ, Rüçhan TÜRKYILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Antibiyotik ile İlişkili Diyareler: 30 Olgunun Retrospektif Olarak İrdelenmesi
Antibiotic Associated Diarrhea: Retrospective Evaluation of 30 Cases (1304 defa görüntülendi)
191 - 194
Emel YILMAZ, Yasemin HEPER, Halis AKALIN, Safiye HELVACI, Reşit MISTIK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yaşlılarda Toplum Kaynaklı Alt Solunum Sistemi İnfeksiyonları: 69 Hastanın Değerlendirilmesi
Community-Acquired Lower Respiratory Tract Infections in the Elderly: Evaluation of 69 Patients (1571 defa görüntülendi)
195 - 200
Emine ALP, Orhan YILDIZ, Bilgehan AYGEN, Serap ŞAHİN, Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olarak Tespit Edilen İmipeneme Dirençli Pseudomonas ve Acinetobacter Suşlarında Tedavide Sık Kullanılan Antibiyotiklere Karşı Duyarlılığın Araştırılması
Detection of Antimicrobial Susceptibilities of Imipenem-Resistant Pseudomonas and Acinetobacter Strains Isolated from Nosocomial Infections to Frequently Used Antibiotics (1402 defa görüntülendi)
201 - 205
Esragül AKINCI, Hürrem BODUR, Aylin ÇOLPAN, Neriman BALABAN, Ayşe ERBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Tularemi
Tularemi (1089 defa görüntülendi)
206
Mustafa Aydın ÇEVİK, Hürrem BODUR, Ramazan UZUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Granülomatöz İnflamasyon ve Ateş; Yaşlı Bir Kadın Hastada Tüberküloz Tanısı ile Karışan Wegener Granülomatözü
Granulomatous Inflammation and Fever: Wegener's Granulomatosis in an Old Female Patient Supposed to be Tuberculosis (2452 defa görüntülendi)
207 - 210
Behice KURTARAN, A. Seza İNAL, Hüseyin ÖZER, Neşe SALTOĞLU, Yeşim TAŞOVA, Eren ERKEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.