FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 11 Sayı: 1 Yıl: 2006
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 11 Issue: 1 Year: 2006
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Sağlık Çalışanlarının İnfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları: De te fabula narratur
Occupational Infection Risks of Health Care Workers and Protection (574 defa görüntülendi)
5 - 18
Önder ERGÖNÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Alanında Yayınlanan Ulusal Tıbbi Dergilerin Atıf Analizleri
Citation Analysis of National Medical Journals Published in Infectious Diseases and Clinical Microbiology Field (562 defa görüntülendi)
19 - 23
Bilgin ARDA, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Hilal SİPAHİ, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Gelişen Peritonit Ataklarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Related Peritonitis Attacks (541 defa görüntülendi)
24 - 31
Süda TEKİN KORUK, Meltem Arzu YETKİN, İbrahim KORUK, Fatma Şebnem ERDİNÇ, Selda ŞAHAN, Necla TÜLEK, Ali Pekcan DEMİRÖZ, Murat DURANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ertapenemin Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Oluşturan ve Oluşturmayan Enterobacteriaceae İzolatlarına Karşı İn Vitro Etkisi
In Vitro Effectiveness of Ertapenem Against Enterobacteriaceae Isolates (562 defa görüntülendi)
32 - 36
Abdullah KILIÇ, Mehmet BAYSALLAR, Selim KILIÇ, Ayten KÜÇÜKKARAASLAN, Levent DOĞANCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Yıllık Sürede Kan Kültürlerinin Klinik, Epidemiyolojik ve Bakteriyolojik Yönden Prospektif Analizi
A Prospective Analysis of Blood Cultures with Regarding to Clinical, Epidemiological and Bacteriological Features in One Year Period (618 defa görüntülendi)
37 - 44
Ayşegül ÇİÇEK, Çiğdem KUZUCU, Rıza DURMAZ, Saim YOLOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Deri Şarbonu
Deri Şarbonu (503 defa görüntülendi)
45
Aliye BAŞTUĞ, Mustafa Aydın ÇEVİK, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 İmmünyetmezlikli Bir Olgu ile İzosporiyoza Bakış
A View of Isosporiosis with an Immunocompromised Patient (692 defa görüntülendi)
46 - 49
Behice KURTARAN, Filiz KİBAR, İsmail Soner KOLTAŞ, Ayşe Seza İNAL, Yeşim TAŞOVA, Neşe SALTOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Tifolu Bir Hastada Düşmeyen Ateş Nedeni Olarak Antibiyotik Ateşi
Tifolu Bir Hastada Düşmeyen Ateş Nedeni Olarak Antibiyotik Ateşi (598 defa görüntülendi)
50
Davut Özdemir, İrfan Şencan, Abdülkadir Küçükbayrak, Tevfik Yavuz 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir