FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 11 Sayı: 3 Yıl: 2006
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 11 Issue: 3 Year: 2006
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Günümüzde Mikrobiyolojide Otomasyon Sistemleri
Current Automated Systems in Microbiology (434 defa görüntülendi)
115 - 120
Cüneyt ÖZAKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sürekli Ayaktan Periton Diyalizine Bağlı Peritonit
Peritoneal Dialysis-Associated Peritonitis (430 defa görüntülendi)
121 - 127
Funda TİMURKAYNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Okült Hepatit B Virüs İnfeksiyonu
Occult Hepatitis B Virus Infection (419 defa görüntülendi)
128 - 132
Aslı Gamze ŞENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüs İnfeksiyonlarında Sitokin Gen Polimorfizmlerinin Rolü
Cytokine Gene Polymorphisms in Hepatitis B Virus Infections (405 defa görüntülendi)
133 - 137
Semra TUNÇBİLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Oküler Toksoplazmozun Klinik Özellikleri ve Prognozu: Onbeş Olgunun İrdelenmesi
Clinical Features and Prognosis in Ocular Toxoplasmosis: A Review of 15 Cases (431 defa görüntülendi)
138 - 142
Elif DOYUK KARTAL, Pınar SÖYLEMEZ, Nazmiye EROL, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B Virüs (HBV) İnfeksiyonunda HBV-DNA Düzeylerinin Saptanmasının Önemi
Importance of Detection of HBV-DNA in Chronic Hepatitis B Infection (451 defa görüntülendi)
143 - 146
Aslı Gamze ŞENER, İlhan AFŞAR, Zafer BUYRAÇ, Metin TÜRKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV ile İnfekte Bireylerin Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Assessment of Individuals Infected with HIV (431 defa görüntülendi)
147 - 153
Behice KURTARAN, Yeşim TAŞOVA, Neşe SALTOĞLU, Ayşe Seza İNAL, Aslıhan CANDEVİR, Hasan Salih Zeki AKSU, İsmail Hakkı DÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
Kikuchi-Fujimoto Disease: A Case Report (448 defa görüntülendi)
154 - 158
Elif DOYUK KARTAL, Emine DÜNDAR, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yüksek Dereceli Non-Hodgkin Lenfomalı Bir Hastada Chryseobacterium indologenes Bakteriyemisi
Bacteremia Caused by Chryseobacterium indologenes in a Patient with High Grade Non-Hodgkin Lymphoma (477 defa görüntülendi)
159 - 161
Sema KÜÇÜKTAĞ, Rabin SABA, Kamil TEMİZKAN, Gözde ÖNGÜT, Betil ÖZHAK, Levent ÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pansitopeni ile Seyreden Bir İnfeksiyöz Mononükleoz Olgusu
Infectious Mononucleosis Complicated with Pancytopenia (446 defa görüntülendi)
162 - 164
Saliha BAKIR ÖZBEY, Halis AKALIN, Emel YILMAZ, Yasemin HEPER, Canan EVCİ, Atila ÖZKAN, Reşit MISTIK, Safiye HELVACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir