FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 11 Sayı: 3 Yıl: 2006
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 11 Issue: 3 Year: 2006
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Günümüzde Mikrobiyolojide Otomasyon Sistemleri
Current Automated Systems in Microbiology (745 defa görüntülendi)
115 - 120
Cüneyt ÖZAKIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sürekli Ayaktan Periton Diyalizine Bağlı Peritonit
Peritoneal Dialysis-Associated Peritonitis (672 defa görüntülendi)
121 - 127
Funda TİMURKAYNAK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Okült Hepatit B Virüs İnfeksiyonu
Occult Hepatitis B Virus Infection (645 defa görüntülendi)
128 - 132
Aslı Gamze ŞENER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüs İnfeksiyonlarında Sitokin Gen Polimorfizmlerinin Rolü
Cytokine Gene Polymorphisms in Hepatitis B Virus Infections (682 defa görüntülendi)
133 - 137
Semra TUNÇBİLEK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Oküler Toksoplazmozun Klinik Özellikleri ve Prognozu: Onbeş Olgunun İrdelenmesi
Clinical Features and Prognosis in Ocular Toxoplasmosis: A Review of 15 Cases (587 defa görüntülendi)
138 - 142
Elif DOYUK KARTAL, Pınar SÖYLEMEZ, Nazmiye EROL, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit B Virüs (HBV) İnfeksiyonunda HBV-DNA Düzeylerinin Saptanmasının Önemi
Importance of Detection of HBV-DNA in Chronic Hepatitis B Infection (793 defa görüntülendi)
143 - 146
Aslı Gamze ŞENER, İlhan AFŞAR, Zafer BUYRAÇ, Metin TÜRKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV ile İnfekte Bireylerin Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Assessment of Individuals Infected with HIV (809 defa görüntülendi)
147 - 153
Behice KURTARAN, Yeşim TAŞOVA, Neşe SALTOĞLU, Ayşe Seza İNAL, Aslıhan CANDEVİR, Hasan Salih Zeki AKSU, İsmail Hakkı DÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Kikuchi-Fujimoto Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
Kikuchi-Fujimoto Disease: A Case Report (771 defa görüntülendi)
154 - 158
Elif DOYUK KARTAL, Emine DÜNDAR, Nurettin ERBEN, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yüksek Dereceli Non-Hodgkin Lenfomalı Bir Hastada Chryseobacterium indologenes Bakteriyemisi
Bacteremia Caused by Chryseobacterium indologenes in a Patient with High Grade Non-Hodgkin Lymphoma (857 defa görüntülendi)
159 - 161
Sema KÜÇÜKTAĞ, Rabin SABA, Kamil TEMİZKAN, Gözde ÖNGÜT, Betil ÖZHAK, Levent ÜNDAR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pansitopeni ile Seyreden Bir İnfeksiyöz Mononükleoz Olgusu
Infectious Mononucleosis Complicated with Pancytopenia (663 defa görüntülendi)
162 - 164
Saliha BAKIR ÖZBEY, Halis AKALIN, Emel YILMAZ, Yasemin HEPER, Canan EVCİ, Atila ÖZKAN, Reşit MISTIK, Safiye HELVACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.