FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 11 Sayı: 4 Yıl: 2006
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 11 Issue: 4 Year: 2006
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 İnvaziv Mikozlar: Klinik Görünümleri
Invasive Mycoses: Clinical Aspect (3671 defa görüntülendi)
169 - 180
Neşe SALTOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kliniğimizde İzlenen Komplike Üst Üriner Sistem İnfeksiyonları
Complicated Upper Urinary Tract Infections Followed in Our Clinic (1676 defa görüntülendi)
181 - 187
Elif DOYUK KARTAL, Figen ÜNLÜ, Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kliniğimizde İzlenen 76 Yetişkin Kabakulak Olgusunun Retrospektif İncelenmesi
Mumps in Adulthood: Retrospective Evaluation of 76 Cases (1792 defa görüntülendi)
188 - 192
Şaban ÇAVUŞLU, Hayriye ÇAPRAZ, Vedat TURHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Gelişen Fibrozisin Saptanmasında Aspartat Aminotransferaz/Trombosit Oranının Değerlendirilmesi
Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index for the Evaluation of Fibrosis in Chronic Viral Hepatitis (1642 defa görüntülendi)
193 - 199
M. Arzu YETKİN, Cemal BULUT, Muzaffer ÇAYDERE, F. Şebnem ERDİNÇ, Günay Tuncer ERTEM, Sami KINIKLI, Necla TÜLEK, Hüseyin ÜSTÜN, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Yönüyle Erişkin Still Hastalığı: Yedi Olgunun İrdelenmesi
Adult-Onset Still's Disease with regard to Fever of Unknown Origin: Evaluation of Seven Cases (3923 defa görüntülendi)
200 - 204
Öznur AK, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kemoterapi Alan Lenfomalı Hastalarda HBV Reaktivasyonu ve Lamivudin Tedavisi: Dört Olgu
HBV Reactivation and Lamivudine Treatment in Patients with Lymphoma Undergoing Chemotherapy: Four Cases (1669 defa görüntülendi)
205 - 209
İlhan AFŞAR, Mustafa PEHLİVAN, Aslı Gamze ŞENER, Metin TÜRKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Nedeni Olarak Kikuchi Fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu
Kikuchi-Fujimoto Disease as a Cause of Fever of Unknown Origin: A Case Report (1807 defa görüntülendi)
210 - 214
Teoman DOĞRU, Alper SÖNMEZ, İlker TAŞÇI, Vedat TURHAN Mükerrem SAFALI, Nuri KARADURMUŞ, İlkin NAHARCI, Can KİNALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Afyon'da Farklı Yaş Gruplarında Orofarengeal A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı
Afyon'da Farklı Yaş Gruplarında Orofarengeal A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı (1326 defa görüntülendi)
215 - 216
Neşe DEMİRTÜRK, Dilek TOPRAK, Orhan Cem AKTEPE, Tuna DEMİRDAL, Zafer ÇETİNKAYA  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.