FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 11 Sayı: 4 Yıl: 2006
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 11 Issue: 4 Year: 2006
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 İnvaziv Mikozlar: Klinik Görünümleri
Invasive Mycoses: Clinical Aspect (585 defa görüntülendi)
169 - 180
Neşe SALTOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kliniğimizde İzlenen Komplike Üst Üriner Sistem İnfeksiyonları
Complicated Upper Urinary Tract Infections Followed in Our Clinic (556 defa görüntülendi)
181 - 187
Elif DOYUK KARTAL, Figen ÜNLÜ, Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kliniğimizde İzlenen 76 Yetişkin Kabakulak Olgusunun Retrospektif İncelenmesi
Mumps in Adulthood: Retrospective Evaluation of 76 Cases (634 defa görüntülendi)
188 - 192
Şaban ÇAVUŞLU, Hayriye ÇAPRAZ, Vedat TURHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Gelişen Fibrozisin Saptanmasında Aspartat Aminotransferaz/Trombosit Oranının Değerlendirilmesi
Aspartate Aminotransferase to Platelet Ratio Index for the Evaluation of Fibrosis in Chronic Viral Hepatitis (637 defa görüntülendi)
193 - 199
M. Arzu YETKİN, Cemal BULUT, Muzaffer ÇAYDERE, F. Şebnem ERDİNÇ, Günay Tuncer ERTEM, Sami KINIKLI, Necla TÜLEK, Hüseyin ÜSTÜN, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Yönüyle Erişkin Still Hastalığı: Yedi Olgunun İrdelenmesi
Adult-Onset Still's Disease with regard to Fever of Unknown Origin: Evaluation of Seven Cases (551 defa görüntülendi)
200 - 204
Öznur AK, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kemoterapi Alan Lenfomalı Hastalarda HBV Reaktivasyonu ve Lamivudin Tedavisi: Dört Olgu
HBV Reactivation and Lamivudine Treatment in Patients with Lymphoma Undergoing Chemotherapy: Four Cases (569 defa görüntülendi)
205 - 209
İlhan AFŞAR, Mustafa PEHLİVAN, Aslı Gamze ŞENER, Metin TÜRKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Nedeni Olarak Kikuchi Fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu
Kikuchi-Fujimoto Disease as a Cause of Fever of Unknown Origin: A Case Report (572 defa görüntülendi)
210 - 214
Teoman DOĞRU, Alper SÖNMEZ, İlker TAŞÇI, Vedat TURHAN Mükerrem SAFALI, Nuri KARADURMUŞ, İlkin NAHARCI, Can KİNALP 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Afyon'da Farklı Yaş Gruplarında Orofarengeal A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı
Afyon'da Farklı Yaş Gruplarında Orofarengeal A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Taşıyıcılığı (565 defa görüntülendi)
215 - 216
Neşe DEMİRTÜRK, Dilek TOPRAK, Orhan Cem AKTEPE, Tuna DEMİRDAL, Zafer ÇETİNKAYA  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir