FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 11 Sayı: Ek-2 Yıl: 2006
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 11 Issue: Supplement-2 Year: 2006
  Satın al  
 
 
Sulbaktam-Sefoperazon: İn Vitro Çalışmaları ve
Klinik Kullanımında Yeni Veriler
Murat AKOVA 
  
   
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir