FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 12 Sayı: 1 Yıl: 2007
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 12 Issue: 1 Year: 2007
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Göçmen Kuşlar ve Kuş Gribi
Migratory Birds and Bird Influenza (2649 defa görüntülendi)
5 - 13
Zafer AYAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kümes Hayvanlarında Kuş Gribi
Avian Influenza in Poultry (1603 defa görüntülendi)
14 - 21
Mehmet AKAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnsanlarda Kuş Gribi Tanısı
Diagnosis of Avian Influenza in Human (1248 defa görüntülendi)
22 - 25
Selim BADUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Avian İnfluenza: Epidemiyoloji, Patogenez, Klinik Özellikler ve Tedavi
Avian Influenza: Epidemiology, Pathogenesis, Clinical Features and Treatment (1971 defa görüntülendi)
26 - 45
Gül Ruhsar YILMAZ, Mustafa Aydın ÇEVİK, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMA 
 
 Kronik Hepatit B Virüs İnfeksiyonlu Hastalarda İnterlökin-6 ve İnterlökin-10 Düzeyleri
Interleukin-6 and Interleukin-10 Levels in Patients with Chronic Hepatitis B Virus Infection (1486 defa görüntülendi)
46 - 51
Fatih YILDIZ, Hasan IRMAK, Günay TUNCER ERTEM, M. Arzu YETKİN, Ufuk ÖNDE, Cemal BULUT, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Çocukluk Çağında Deri Şarbonu: Bir Vaka Takdimi
Cutaneous Anthrax in Childhood: A Case Report (2034 defa görüntülendi)
52 - 56
Çağla KARAKOÇ, Melike KESER, Ayper SOMER, Nezahat GÜRLER, Aydan AKMAN, Bahar ÇALIŞKAN, Nevin HATİPOĞLU, Nuran SALMAN, Işık YALÇIN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş Tanısıyla Takip Edilen Bir Olgu Nedeniyle Erişkin Still Hastalığı
A Cause of Fever of Unknown Origin: A Case of Adult Onset Still's Disease (1246 defa görüntülendi)
58 - 61
Gül Ruhsar YILMAZ, Cemal BULUT, Dicle YILMAZ KAYMAZ, Selcan ARSLAN, Gülay KINIKLI, Sami KINIKLI, Hasan IRMAK, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK GÖRÜNÜM 
 
 Ektima Gangrenosum
Ektima Gangrenosum (1156 defa görüntülendi)
57
Oğuz KARABAY, Mustafa TAHTACI, Esra KOÇOĞLU, Yasemin H. BALABAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.