FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 12 Sayı: 2 Yıl: 2007
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 12 Issue: 2 Year: 2007
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Türkiye'de Bağışıklığı Yeterli Erişkinlerde Toplum Kökenli Pnömoni Tedavisi
Management of Community-Acquired Pneumonia in Immunocompetent Adults in Turkey (2252 defa görüntülendi)
67 - 79
Hakan ERDEM, Serhat ÜNAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Hematolojik Maligniteli Hastalarda Febril Nötropenik Atakların Değerlendirilmesi
The Evaluation of Febrile Neutropenic Episodes in Patients with Hematologic Malignancies (1372 defa görüntülendi)
80 - 85
Kemalettin AYDIN, Mustafa YILMAZ, Mehmet SÖNMEZ, Firdevs AKSOY, Gürdal YILMAZ, Elif AKDOĞAN, Ebru SÖZEN, H. Rahmet ÇAYLAN, Ahmet DURMUŞ, Nurgun SUCU, İftihar KÖKSAL, Serdar Bedii OMAY, Ercüment OVALI  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üniversite Hastaneleri Tüberküloz Laboratuvarlarının Durumu: Anket Çalışması Sonuçları
A View from Tuberculosis Laboratories of University Hospitals: The Results of A Questionnaire Study (1302 defa görüntülendi)
86 - 91
J.Sedef GÖÇMEN, Altan AKSOY, Suna GEDİKOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akut Brusellozlu Hastalarda Serum Sitokin Düzeylerinin C-Reaktif Protein ve Eritrosit Sedimentasyon Hızı ile İlişkisi
Serum Cytokine Levels in Acute Brucellosis and Their Relation with C-Reactive Protein and Erythrocyte Sedimentation Rate (2107 defa görüntülendi)
92 - 97
Neşe ATEŞ ARICA, F. Şebnem ERDİNÇ, Günay ERTEM, Cemal BULUT, M. Arzu YETKİN, Ufuk ÖNDE, Behiç ORAL, A. Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde İzole Edilen Enterokok İzolatlarının Üç Yıllık Değerlendirmesi
Evaluation of Enterococcus Isolates Isolated in Three Years Period at Zonguldak Karaelmas University Hospital (1302 defa görüntülendi)
98 - 102
Füsun CÖMERT, Canan KÜLAH, Özlem EROĞLU, Elif AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sivas İl Merkezinde Bulunan Hamamlarda Legionella Türlerinin Araştırılması
Investigation of Legionella spp. from the Turkish Baths in Sivas (1950 defa görüntülendi)
103 - 107
Ahmet ALİM, Zehra DOĞAN TOMUL, Ahmet D. ATAŞ, Turabi GÜNEŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Nötropenik Ateş Olgusunda Nadir Bir Bakteremi Etkeni: Achromobacter xylosoxidans
A Rare Cause of Bacteremia in a Neutropenic Fever Case: Achromobacter xylosoxidans (1388 defa görüntülendi)
108 - 110
Ahmet DİRİCAN, Bilgin ARDA, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Ajda TURHAN, Mahmut TÖBÜ, Filiz BÜYÜKKEÇECİ, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmmünsüpresif Tedavi Alan Behçet Hastasında Gelişen Shigella flexneri Bakteremisi: Olgu Sunumu
Shigella flexneri Bacteremia in a Patient with Behcet's Disease and Receiving Immunosuppressive Treatment: A Case Report (1784 defa görüntülendi)
111 - 113
İbrahim ERAYMAN, Emel TÜRK ARIBAŞ, Vildan FIRAT, Mehmet BİTİRGEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.