FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 12 Sayı: 3 Yıl: 2007
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 12 Issue: 3 Year: 2007
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Kolistin
Colistin (1739 defa görüntülendi)
119 - 127
Ayşe ERBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik Viral Hepatit B Hastalarında Fibrozisi Saptamada Noninvaziv Yöntemlerin Değerlendirilmesi
Assessment of Noninvasive Methods for Prediction of Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis B (2092 defa görüntülendi)
128 - 134
Cemal BULUT, M. Arzu YETKİN, Muzaffer ÇAYDERE, F. Şebnem ERDİNÇ, Sami KINIKLI, Necla TÜLEK, Hüseyin ÜSTÜN, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İzole Anti-HBc IgG Pozitifliği Olan Hastalarda 'Occult Hepatit B' Sıklığı
Occult Hepatitis B Prevalence Among the Patients with Isolated Anti-HBc IgG Positivity (14472 defa görüntülendi)
135 - 140
Neşe DEMİRTÜRK, Tuna DEMİRDAL, Zafer ÇETİNKAYA, Selim BADUR, Hüseyin FİDAN, Derya ÖNEL, Semiha ORHAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Çalışanlarının İnfluenza Aşısına Karşı Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of the Attitudes and Behaviors of Health Care Workers Toward Influenza Vaccine in Ankara Numune Education and Research Hospital (1359 defa görüntülendi)
141 - 147
Ayşe ERBAY, Dilek KANYILMAZ, Aliye BAŞTUĞ, Deniz AKTAŞ, Nebahat AVCI, Nurhayat BAYAZIT, Mustafa Aydın ÇEVİK, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Grip Benzeri Semptomlarla Başvuran Hastalarda Viral Etkenlerin Araştırılması
An Investigation of Viral Agents in Patients Presenting with Flu-Like Symptoms (1327 defa görüntülendi)
148 - 152
Gürdal YILMAZ, Kemalettin AYDIN, Rahmet ÇAYLAN, Ebru Emel SÖZEN, Gönülden AKTOZ BOZ, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarının Fusidik Asit ve Trimetoprim-Sülfametoksazole Duyarlılığının Disk Difüzyon Yöntemi ile Araştırılması
Investigation of Susceptibility of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus Strains to Fusidic Acid and Trimethoprim-Sulfamethoxazole with Disc Diffusion Method (1410 defa görüntülendi)
153 - 156
Serap İSKENDER, Gürdal YILMAZ, Kemalettin AYDIN, Nurgün SUCU, Gönülden AKTOZ BOZ, Rahmet ÇAYLAN, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Atipik Kızamık Sendromu (Bir Olgu Nedeniyle)
Atypical Measles Syndrome (Report of One Adult Case) (1372 defa görüntülendi)
157 - 160
Vedat TURHAN, Efrahim ADAM, H. Cem GÜL, A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Alaattin PAHSA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Flukonazole Dirençli Bir Rekürren Kandida Özefajiti Tedavisinde Kaspofungin
Caspofungin in Recurrent Fluconazole Resistant Candida Esophagitis Treatment (1674 defa görüntülendi)
161 - 164
Çiğdem EROL, Nuran SARI, Dilek ARMAN, Fatma ULUTAN, Firdevs AKTAŞ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.