FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 12 Sayı: 4 Yıl: 2007
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 12 Issue: 4 Year: 2007
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Biyofilm Oluşumunu Engelleyici Stratejiler
Strategies for Prevention of Biofilm Production (486 defa görüntülendi)
171 - 175
Hanefi Cem GÜL, Ahmet Bülent BEŞİRBELLİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Karbapenemlere Dirençli Gram-Negatif Basil İzolatlarında İmipenem-EDTA/Meropenem-EDTA Disk Yöntemi ve Modifiye Hodge Testi ile Metallo-Beta-Laktamaz (MBL) Varlığının Araştırılması
Screening of Metallo-Beta-Lactamase (MBL) Producing Gram-Negative Isolates Resistant to Carbapenems by Imipenem-EDTA/Meropenem-EDTA Disk Method and by Modified Hodge Test (495 defa görüntülendi)
176 - 184
Hatice SARI, Serdar ÖZER, Serap GENÇER, Ayşe BATIREL, İlker İnanç BALKAN, Gül KARAGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfertil Hastaların Servikal Sürüntü Örneklerinde Chlamydia Antijenlerinin ve Mycoplasma-Ureaplasma'ların Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
The Investigation of Chlamydia Antigen and the Antimicrobial Susceptibilities of Mycoplasma and Ureaplasma from the Cervical Swap Specimens of Infertile Women (516 defa görüntülendi)
185 - 189
Mehmet ÖZDEMİR, Metin DOĞAN, Gülkan SOLGUN, Metin ÇAPAR, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Belirlenmesi
Detection of Inducible Clindamycin Resistance in Staphylococci Isolated from Clinical Samples (616 defa görüntülendi)
190 - 195
Ayşe ULUSOY KARACA, Neriman BALABAN, İpek MUMCUOĞLU, Vedat YETENER, Hayriye KARABULUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diyabetik Ayak İnfeksiyonları: 35 Olgunun Değerlendirilmesi
Diabetic Foot Infections: The Evaluation of 35 Cases (491 defa görüntülendi)
196 - 200
Nefise ÖZTOPRAK, Deniz AKDUMAN, Nihal PİŞKİN, Güven ÇELEBİ, Hande AYDEMİR, Ayşegül SEREMET KESKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Isparta Yöresinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit E Seroprevalansı
The Seroprevalence of Hepatitis E in Different Age Groups in Isparta Region (513 defa görüntülendi)
201 - 204
Onur KAYA, Füsun Zeynep AKÇAM, Güçhan ALANOĞLU, Kemal AVŞAR, Erdal EREN, Ahmet Rıfat ÖRMECİ, Güler YAYLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Sunumu: Ventriküloperitoneal Şantlı Bir Hastada Brucella melitensis Nedenli Menenjit
Case Report: Meningitis Caused by Brucella melitensis in a Patient with Ventriculoperitoneal Shunt (466 defa görüntülendi)
205 - 207
Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Metin ANT ATASOY, Nurettin ERBEN, Elif DOYUK KARTAL, Figen ÜNLÜ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nörobruselloz: Bir Olgu Nedeniyle
Neurobrucellosis: A Case Report (532 defa görüntülendi)
208 - 210
Onur URAL, Selma GÜLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İstanbul'da, Bağışıklık Sistemi Normal İki Hastada Cyclospora cayetanensis İnfeksiyonu
Cyclospora cayetanensis in Two Immunocompetent Patients in Istanbul (468 defa görüntülendi)
211 - 214
Melda ÖZDAMAR, Salih TÜRKOĞLU, Elif HAKKO, Aysun BOZBAŞ, Semra ÇALANGU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sekonder Adrenal Yetmezlikle Seyreden Kronik Mukokütanöz Kandidiyaz Olgusu
A Case of Chronic Mucocutaneous Candidiasis Presenting with Seconder Adrenal Insufficiency (492 defa görüntülendi)
215 - 218
Aliye TANRICI BAŞTUĞ, Meltem ADALI HÜNER, Esragül AKINCI, Ayşe ERBAY, Mustafa Aydın ÇEVİK, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir