FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 12 Sayı: 4 Yıl: 2007
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 12 Issue: 4 Year: 2007
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Biyofilm Oluşumunu Engelleyici Stratejiler
Strategies for Prevention of Biofilm Production (1274 defa görüntülendi)
171 - 175
Hanefi Cem GÜL, Ahmet Bülent BEŞİRBELLİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Karbapenemlere Dirençli Gram-Negatif Basil İzolatlarında İmipenem-EDTA/Meropenem-EDTA Disk Yöntemi ve Modifiye Hodge Testi ile Metallo-Beta-Laktamaz (MBL) Varlığının Araştırılması
Screening of Metallo-Beta-Lactamase (MBL) Producing Gram-Negative Isolates Resistant to Carbapenems by Imipenem-EDTA/Meropenem-EDTA Disk Method and by Modified Hodge Test (1415 defa görüntülendi)
176 - 184
Hatice SARI, Serdar ÖZER, Serap GENÇER, Ayşe BATIREL, İlker İnanç BALKAN, Gül KARAGÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfertil Hastaların Servikal Sürüntü Örneklerinde Chlamydia Antijenlerinin ve Mycoplasma-Ureaplasma'ların Antibiyotik Duyarlılıklarının Araştırılması
The Investigation of Chlamydia Antigen and the Antimicrobial Susceptibilities of Mycoplasma and Ureaplasma from the Cervical Swap Specimens of Infertile Women (2116 defa görüntülendi)
185 - 189
Mehmet ÖZDEMİR, Metin DOĞAN, Gülkan SOLGUN, Metin ÇAPAR, Bülent BAYSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokoklarda İndüklenebilir Klindamisin Direncinin Belirlenmesi
Detection of Inducible Clindamycin Resistance in Staphylococci Isolated from Clinical Samples (1718 defa görüntülendi)
190 - 195
Ayşe ULUSOY KARACA, Neriman BALABAN, İpek MUMCUOĞLU, Vedat YETENER, Hayriye KARABULUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Diyabetik Ayak İnfeksiyonları: 35 Olgunun Değerlendirilmesi
Diabetic Foot Infections: The Evaluation of 35 Cases (1275 defa görüntülendi)
196 - 200
Nefise ÖZTOPRAK, Deniz AKDUMAN, Nihal PİŞKİN, Güven ÇELEBİ, Hande AYDEMİR, Ayşegül SEREMET KESKİN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Isparta Yöresinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit E Seroprevalansı
The Seroprevalence of Hepatitis E in Different Age Groups in Isparta Region (1130 defa görüntülendi)
201 - 204
Onur KAYA, Füsun Zeynep AKÇAM, Güçhan ALANOĞLU, Kemal AVŞAR, Erdal EREN, Ahmet Rıfat ÖRMECİ, Güler YAYLI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Sunumu: Ventriküloperitoneal Şantlı Bir Hastada Brucella melitensis Nedenli Menenjit
Case Report: Meningitis Caused by Brucella melitensis in a Patient with Ventriculoperitoneal Shunt (1142 defa görüntülendi)
205 - 207
Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Metin ANT ATASOY, Nurettin ERBEN, Elif DOYUK KARTAL, Figen ÜNLÜ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nörobruselloz: Bir Olgu Nedeniyle
Neurobrucellosis: A Case Report (1224 defa görüntülendi)
208 - 210
Onur URAL, Selma GÜLER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İstanbul'da, Bağışıklık Sistemi Normal İki Hastada Cyclospora cayetanensis İnfeksiyonu
Cyclospora cayetanensis in Two Immunocompetent Patients in Istanbul (1135 defa görüntülendi)
211 - 214
Melda ÖZDAMAR, Salih TÜRKOĞLU, Elif HAKKO, Aysun BOZBAŞ, Semra ÇALANGU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sekonder Adrenal Yetmezlikle Seyreden Kronik Mukokütanöz Kandidiyaz Olgusu
A Case of Chronic Mucocutaneous Candidiasis Presenting with Seconder Adrenal Insufficiency (1577 defa görüntülendi)
215 - 218
Aliye TANRICI BAŞTUĞ, Meltem ADALI HÜNER, Esragül AKINCI, Ayşe ERBAY, Mustafa Aydın ÇEVİK, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.