FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 12 Sayı: Ek-3 Yıl: 2007
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 12 Issue: Supplement-3 Year: 2007
  Satın al  
 
 
On Yılın Verileri Işığında Teikoplanin
İrem YENİCE, Serhat ÜNAL 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir