FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 13 Sayı: 1 Yıl: 2008
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 13 Issue: 1 Year: 2008
  Satın al  
 
 
Editörden1 - 2
  
DERLEME 
 
 Zigomikozis
Zygomycosis (1470 defa görüntülendi)
5 - 12
Esin ŞENOL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı
Surveillance of the Nosocomial Infections in Pamukkale University Cardiovascular Surgery Unit (1456 defa görüntülendi)
13 - 18
Suzan SAÇAR, Mustafa SAÇAR, Gökhan ÖNEM, Ahmet BALTALARLI, Ali ASAN, Semra TOPRAK, Hüseyin TURGUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Cerrahi Alan İnfeksiyonu Oluşumuna Etki Eden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Risk Factors Contributing to Surgical Site Infections (1690 defa görüntülendi)
19 - 25
Münire KORKMAZ, Mustafa Aydın ÇEVİK, Ayşe ERBAY, Nefise ÖZTOPRAK, Esragül AKINCI, Neriman BALABAN, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık Çalışanlarında Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temasa Bağlı Mesleki İnfeksiyon Riski
Risk of Occupational Infections Due to Occupational Exposures in Health Care Workers (1313 defa görüntülendi)
26 - 29
Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Salih Atakan NEMLİ, Elif DOYUK KARTAL, Nurettin ERBEN, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kemik İliği Nakli Yapılan Hastalardan Nakil Öncesi Alınan Kök Hücre Örneklerinin Mikrobiyolojik Kültür Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Microbiological Culture Results of Peripheral Stem Cell Samples Collected Before Bone Marrow Transplantations (1202 defa görüntülendi)
30 - 33
Şöhret AYDEMİR, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Ajda TURHAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Hüsnü PULLUKÇU, Feriha ÇİLLİ, Sercan ULUSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İmmünkompetan Erişkinde Suçiçeği Pnömonisi Olgularının Değerlendirilmesi
The Evaluation of Chickenpox Pneumonia in Immunocompetent Adults (2226 defa görüntülendi)
34 - 39
Hasan NAZ, Nevil AYKIN, Figen ÇAĞLAN ÇEVİK, Sinan ERGİNEL, Canan NAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloza Bağlı Sternoklaviküler Artrit ve Sternal Osteomiyelit Olgusu
Sternoclavicular Arthritis and Sternal Osteomyelitis Case Due to Brucellosis (1836 defa görüntülendi)
40 - 43
Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Tuba TURUNÇ, Dalokay KILIÇ, Ayşin POURBAGHER, Hikmet ALIŞKAN, Mir Ali POURBAGHER, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 W135 Suşu ile Gelişen Bir Meningokoksik Menenjit Olgusu
A Case of Meningococcal Meningitis Due to W135 Strain (1631 defa görüntülendi)
44 - 46
Aliye BAŞTUĞ, Ayşe ERBAY, Evrim GÜLDEREN, Bircan KAYAASLAN, Gökhan GÖZEL, Mustafa Aydın ÇEVİK, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 'PAN'dora'nın Kutusu: Nedeni Bilinmeyen Ateş ile Seyreden Bir Poliarteritis Nodosa Olgusu
'PAN'dora's Box: A Case of Polyarteritis Nodosa with Fever of Unknown Origin (4363 defa görüntülendi)
47 - 51
Behice KURTARAN, Özgür Akın OTO, Aslıhan CANDEVİR, Neşe SALTOĞLU, Hasan Salih Zeki AKSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Olgu Sunumu: Granulicatella elegans Nedenli Doğal Kapak Endokarditi
Case Report: Granulicatella elegans Causing Native Valve Endocarditis (2170 defa görüntülendi)
52 - 55
Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Salih Atakan NEMLİ, Nurettin ERBEN, Elif DOYUK KARTAL, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.