FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 13 Sayı: 2 Yıl: 2008
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 13 Issue: 2 Year: 2008
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Kriptokok İnfeksiyonları
Cryptococcal Infections (607 defa görüntülendi)
61 - 71
Ramazan İNCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik Aktif Hepatit C Tedavisinde Kullanılan İki Farklı Pegile-İnterferon ile Ribavirin Kombinasyon Tedavisinin Yan Etkileri
Adverse Effects of Two Different Peginterferon Molecules with Ribavirin Combination Therapy Used To Treat Chronic Hepatitis C (546 defa görüntülendi)
72 - 78
Saygın NAYMAN ALPAT, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 1-18 Yaş Grubu Çocuklarda Epstein-Barr Virüs (EBV) Seroprevalansı
The Seroprevalance of Epstein-Barr Virus (EBV) in Children Aged Between 1-18 and Applied to Medical Hospital of Inonu University (694 defa görüntülendi)
79 - 82
Gülay YETKİN Selma AY Mehmet Sait TEKEREKOĞLU Latife ABUT İŞERİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık Personelinin Hepatit B Aşılama Kampanyasına Katılımı ve Uyumu
Participation and Compliance of Health Care Workers to the Hepatitis B Vaccination Campaigne (547 defa görüntülendi)
83 - 87
Çiğdem ATAMANHATİPOĞLU, Meltem Arzu YETKİN, Ferah ERGİN, Korhan İPEKKAN, Fatma Şebnem ERDİNÇ, Cemal BULUT, Necla TÜLEK, Gülşen DEMİR, Yeşim YİĞİT, Ali Pekcan DEMİRÖZ  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temasa Bağlı Mesleki İnfeksiyon Riski
Risk of Occupational Infections Due to Occupational Exposures in Medical Students (498 defa görüntülendi)
88 - 92
Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Salih Atakan NEMLİ, Nurettin ERBEN, Elif DOYUK KARTAL, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Multisistemik Tutulumla Seyreden Bir Tifo Olgusu
A Case of Typhoid Fever with Multisystemic Involvement (542 defa görüntülendi)
96 - 99
Hasan KARSEN, M. Kasım KARAHOCAGİL, Hayrettin AKDENİZ, Turan BUZĞAN, Mahmut SÜNNETÇİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Spondilodiskit veYaygın Paravertebral Apse ile Seyreden Bruselloz Olgusu
A Case of Brucellosis with Spondylodiscitis and Widespread Paravertebral Abscess (723 defa görüntülendi)
93 - 95
Kadriye KART YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ, Özlem ALTUNTAŞAYDIN, Remziye ÖZDEMİR, Özcan NAZLICAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ateşli Nötropenik Bir Hastada Aeromonas veronii biovar sobria İnfeksiyonu
Aeromonas veronii biovar sobria Infection in a Febrile Neutropenic Patient (507 defa görüntülendi)
100 - 103
Erhan ALKAN, Rabin SABA, İhsan KARADOĞAN, Evren KIRIŞ, Adem KÖSE, Nevgün ÖZEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatobiliyer Askariyazis: Olgu Sunumu
Hepatobiliary Ascariasis: A Case Report (469 defa görüntülendi)
104 - 106
Aliye BAŞTUĞ, Ayşe ERBAY, Hürrem BODUR, Esragül AKINCI, Mustafa Aydın ÇEVİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir