FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 13 Sayı: 2 Yıl: 2008
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 13 Issue: 2 Year: 2008
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Kriptokok İnfeksiyonları
Cryptococcal Infections (2457 defa görüntülendi)
61 - 71
Ramazan İNCİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik Aktif Hepatit C Tedavisinde Kullanılan İki Farklı Pegile-İnterferon ile Ribavirin Kombinasyon Tedavisinin Yan Etkileri
Adverse Effects of Two Different Peginterferon Molecules with Ribavirin Combination Therapy Used To Treat Chronic Hepatitis C (2054 defa görüntülendi)
72 - 78
Saygın NAYMAN ALPAT, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran 1-18 Yaş Grubu Çocuklarda Epstein-Barr Virüs (EBV) Seroprevalansı
The Seroprevalance of Epstein-Barr Virus (EBV) in Children Aged Between 1-18 and Applied to Medical Hospital of Inonu University (2001 defa görüntülendi)
79 - 82
Gülay YETKİN Selma AY Mehmet Sait TEKEREKOĞLU Latife ABUT İŞERİ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Sağlık Personelinin Hepatit B Aşılama Kampanyasına Katılımı ve Uyumu
Participation and Compliance of Health Care Workers to the Hepatitis B Vaccination Campaigne (1347 defa görüntülendi)
83 - 87
Çiğdem ATAMANHATİPOĞLU, Meltem Arzu YETKİN, Ferah ERGİN, Korhan İPEKKAN, Fatma Şebnem ERDİNÇ, Cemal BULUT, Necla TÜLEK, Gülşen DEMİR, Yeşim YİĞİT, Ali Pekcan DEMİRÖZ  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kan ve Vücut Sıvılarıyla Temasa Bağlı Mesleki İnfeksiyon Riski
Risk of Occupational Infections Due to Occupational Exposures in Medical Students (1330 defa görüntülendi)
88 - 92
Saygın NAYMAN ALPAT, İlhan ÖZGÜNEŞ, Salih Atakan NEMLİ, Nurettin ERBEN, Elif DOYUK KARTAL, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Multisistemik Tutulumla Seyreden Bir Tifo Olgusu
A Case of Typhoid Fever with Multisystemic Involvement (1510 defa görüntülendi)
96 - 99
Hasan KARSEN, M. Kasım KARAHOCAGİL, Hayrettin AKDENİZ, Turan BUZĞAN, Mahmut SÜNNETÇİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Spondilodiskit veYaygın Paravertebral Apse ile Seyreden Bruselloz Olgusu
A Case of Brucellosis with Spondylodiscitis and Widespread Paravertebral Abscess (2179 defa görüntülendi)
93 - 95
Kadriye KART YAŞAR, Gönül ŞENGÖZ, Özlem ALTUNTAŞAYDIN, Remziye ÖZDEMİR, Özcan NAZLICAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Ateşli Nötropenik Bir Hastada Aeromonas veronii biovar sobria İnfeksiyonu
Aeromonas veronii biovar sobria Infection in a Febrile Neutropenic Patient (1478 defa görüntülendi)
100 - 103
Erhan ALKAN, Rabin SABA, İhsan KARADOĞAN, Evren KIRIŞ, Adem KÖSE, Nevgün ÖZEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hepatobiliyer Askariyazis: Olgu Sunumu
Hepatobiliary Ascariasis: A Case Report (1686 defa görüntülendi)
104 - 106
Aliye BAŞTUĞ, Ayşe ERBAY, Hürrem BODUR, Esragül AKINCI, Mustafa Aydın ÇEVİK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.