FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 13 Sayı: 3 Yıl: 2008
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 13 Issue: 3 Year: 2008
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Azoller
Azoles (9960 defa görüntülendi)
111 - 121
İftihar KÖKSAL, Firdevs AKSOY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kronik Hepatit C İnfeksiyonunda Farklı Antiviral Tedavilerin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Different Antiviral Treatments for Chronic Hepatitis C Infection (1670 defa görüntülendi)
122 - 129
Orhan YILDIZ, Bilgehan AYGEN, Emine ALP, Selma GÖKAHMETOĞLU, Işın SOYUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İmmün Durumu Bozulmuş Yatan Hastalardan Soyutlanan Candida Suşlarının Flukonazole Duyarlılıklarının İki Farklı Mikrodilüsyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
Determination and Comparison of Fluconazole Susceptibility by Two Different Microdilution Methods in Candida Strains Isolated from Hospitalized Immunocompromised Patients (1708 defa görüntülendi)
130 - 135
Ecegül ALBAY BENGİ, İlhan AFŞAR, Koray CANDÜZ, Nurdan BİLGİN, Nükhet KURULTAY, Metin TÜRKER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Aşıyla Önlenebilen Hastalıkların Seroprevalansının Araştırılması
The Investigation of Seroprevalence of Vaccine-Preventable Diseases in Medical Students (1816 defa görüntülendi)
136 - 141
Hatice CABADAK, Dilek ARMAN, Murat DİZBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Altı Yetişkin Tetanoz Olgusunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Six Adult Tetanus Patients Followed in Intensive Care Unit (1301 defa görüntülendi)
142 - 145
Tuba TURUNÇ, Yusuf Ziya DEMİROĞLU, Şule AKIN, Şule ÇOLAKOĞLU, Hikmet ALIŞKAN, Funda ERGİN TİMURKAYNAK, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Sadece Medikal Tedavi ile Kür Sağlanan Bir Brucella Endokardit Olgusu
A Case of Brucella Endocarditis Treated by Only Medical Therapy (1492 defa görüntülendi)
146 - 149
Kutbeddin DEMİRDAĞ, Nuran AKMİRZA İNCİ, Mehmet ÖZDEN, Gülden ESER KARLIDAĞ, Yılmaz ÖZBAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nörobruselloz; Üç Olgu Nedeniyle
Neurobrucellosis; Three Case Reports (2167 defa görüntülendi)
150 - 154
Vedat TURHAN, Hayriye ÇAPRAZ, Zehra KARACAER, Oral ÖNCÜL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bruselloza Bağlı Dalak Apsesinde Antimikrobiyal Tedavi: Olgu Sunumu
Antimicrobial Treatment in Brucellosis Related Splenic Abscess: A Case Report (1824 defa görüntülendi)
155 - 157
Ferit KUŞÇU, D. Barış ÖZTÜRK, Yunus GÜRBÜZ, E. Ediz TÜTÜNCÜ, Serdar GÜL, İrfan ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Bir Laboratuvar Çalışanında Saptanan Bruselloza Bağlı İzole Servikal Lenfadenit: Olgu Sunumu
Isolated Servical Lymphadenopathy Due to Brucellosis in a Laboratory Worker: A Case Report (1479 defa görüntülendi)
158 - 160
Jale TAŞÇIOĞLU, Asuman İNAN, Fatma KAYA BOZKURT, Seyfi Çelik ÖZYÜREK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Ateş ve Lökositoza Rağmen İlk Gün Solunum Sistemi Bulguları Olmayan Bir Pnömokoksik Pnömoni Olgusu
Ateş ve Lökositoza Rağmen İlk Gün Solunum Sistemi Bulguları Olmayan Bir Pnömokoksik Pnömoni Olgusu (2056 defa görüntülendi)
161 - 162
Onur Kaya, Nefise Başoğlu, Önder Öztürk, Esra Nurlu Temel, Füsun Zeynep Akçam  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.