FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 13 Sayı: 4 Yıl: 2008
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 13 Issue: 4 Year: 2008
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Santral Sinir Sistemi Kandidiyazı
Candida Infection of Central Nervous System (529 defa görüntülendi)
167 - 172
Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şigella Türlerinde Aktin Reorganizasyonu
Actin Reorganization in Shigella Species (619 defa görüntülendi)
173 - 178
Hanefi Cem GÜL, Ahmet Bülent BEŞİRBELLİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metisiline Duyarlı Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B, Ketolid ve Linezolid Direncinin Araştırılması
An Investigation of Resistance to Macrolide-Lincosamide-Streptogramine B (MLSB), Ketolid and Linezolid in Methicillin-Susceptibile Staphylococcus aureus Strains (630 defa görüntülendi)
189 - 193
Rıza ADALETİ, Yaşar NAKİPOĞLU, Cihan TAŞDEMİR, Fatma KAYA, Nurgül CERAN, Semiha TAŞDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram-Negatif Bakteri İnfeksiyonları İçin Çeşitli Risk Faktörlerinin Araştırılması
Evaluation of Various Risk Factors for Infections Caused By Gram-Negative Bacteria Producing Extended-Spectrum Beta-Lactamase (663 defa görüntülendi)
179 - 188
Nagihan DEMİR, Serap GENÇER, Serdar ÖZER, Mustafa DOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nöroloji-Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyon ve Mortalite
Nosocomial Infection and Mortality in a Neurology-Neurosurgery Intensive Care Unit (530 defa görüntülendi)
194 - 199
Gül Ruhsar YILMAZ, Cemal BULUT, M. Arzu YETKİN, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, F. Şebnem ERDİNÇ, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 22 Tüberküloz Menenjit Olgusunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 22 Tuberculous Meningitis Cases (580 defa görüntülendi)
200 - 205
Cemal BULUT, M. Arzu YETKİN, F. Şebnem ERDİNÇ, Zeliha KOÇAK TUFAN, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Hematolojik Kanserli Hastada Aerococcus viridans Menenjiti: Bir Olgu Sunumu
Aerococcus viridans Meningitis in a Patient with Hematological Malignancy: A Case Report (529 defa görüntülendi)
206 - 208
Selda SAYIN KUTLU, Suzan SAÇAR, Nural CEVAHİR, AliKESKİN, Derya HIRÇIN CENGER, Hüseyin TURGUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akkiz İmmünyetmezlik Sendromlu Bir Hastada Tüberküloz Kavitesi Zemininde Gelişen Aspergilloma
Aspergilloma Occurred in Preexisting Tuberculous Cavity in a Patient with Acquired Immune Deficiency Syndrome (572 defa görüntülendi)
209 - 213
Evrim GÜLDEREN, Gökhan GÖZEL, Ayşe ERBAY, Pınar ÖNGÜRÜ, Meltem HÜNER, Mustafa Aydın ÇEVİK, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üriner Antijen Testi ile Tanı Konan Bir Seyahat İlişkili Legionella Pnömonisi Olgusu
A Travel-Associated Legionella Pneumonia Case Diagnosed with Urinary Antigen Detection Test (575 defa görüntülendi)
214 - 217
Gül Ruhsar YILMAZ, Cemal BULUT, Esra KAYAKILIÇ, Ali PekcanDEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir