FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 13 Sayı: 4 Yıl: 2008
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 13 Issue: 4 Year: 2008
  Satın al  
 
 
DERLEMELER 
 
 Santral Sinir Sistemi Kandidiyazı
Candida Infection of Central Nervous System (2278 defa görüntülendi)
167 - 172
Ali MERT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Şigella Türlerinde Aktin Reorganizasyonu
Actin Reorganization in Shigella Species (1881 defa görüntülendi)
173 - 178
Hanefi Cem GÜL, Ahmet Bülent BEŞİRBELLİOĞLU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Metisiline Duyarlı Staphylococcus aureus Suşlarında Makrolid-Linkozamid-Streptogramin B, Ketolid ve Linezolid Direncinin Araştırılması
An Investigation of Resistance to Macrolide-Lincosamide-Streptogramine B (MLSB), Ketolid and Linezolid in Methicillin-Susceptibile Staphylococcus aureus Strains (1694 defa görüntülendi)
189 - 193
Rıza ADALETİ, Yaşar NAKİPOĞLU, Cihan TAŞDEMİR, Fatma KAYA, Nurgül CERAN, Semiha TAŞDEMİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram-Negatif Bakteri İnfeksiyonları İçin Çeşitli Risk Faktörlerinin Araştırılması
Evaluation of Various Risk Factors for Infections Caused By Gram-Negative Bacteria Producing Extended-Spectrum Beta-Lactamase (1686 defa görüntülendi)
179 - 188
Nagihan DEMİR, Serap GENÇER, Serdar ÖZER, Mustafa DOĞAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nöroloji-Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal İnfeksiyon ve Mortalite
Nosocomial Infection and Mortality in a Neurology-Neurosurgery Intensive Care Unit (1283 defa görüntülendi)
194 - 199
Gül Ruhsar YILMAZ, Cemal BULUT, M. Arzu YETKİN, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, F. Şebnem ERDİNÇ, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 22 Tüberküloz Menenjit Olgusunun Değerlendirilmesi
Evaluation of 22 Tuberculous Meningitis Cases (1642 defa görüntülendi)
200 - 205
Cemal BULUT, M. Arzu YETKİN, F. Şebnem ERDİNÇ, Zeliha KOÇAK TUFAN, Sami KINIKLI, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Hematolojik Kanserli Hastada Aerococcus viridans Menenjiti: Bir Olgu Sunumu
Aerococcus viridans Meningitis in a Patient with Hematological Malignancy: A Case Report (2012 defa görüntülendi)
206 - 208
Selda SAYIN KUTLU, Suzan SAÇAR, Nural CEVAHİR, AliKESKİN, Derya HIRÇIN CENGER, Hüseyin TURGUT 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Akkiz İmmünyetmezlik Sendromlu Bir Hastada Tüberküloz Kavitesi Zemininde Gelişen Aspergilloma
Aspergilloma Occurred in Preexisting Tuberculous Cavity in a Patient with Acquired Immune Deficiency Syndrome (12048 defa görüntülendi)
209 - 213
Evrim GÜLDEREN, Gökhan GÖZEL, Ayşe ERBAY, Pınar ÖNGÜRÜ, Meltem HÜNER, Mustafa Aydın ÇEVİK, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Üriner Antijen Testi ile Tanı Konan Bir Seyahat İlişkili Legionella Pnömonisi Olgusu
A Travel-Associated Legionella Pneumonia Case Diagnosed with Urinary Antigen Detection Test (1764 defa görüntülendi)
214 - 217
Gül Ruhsar YILMAZ, Cemal BULUT, Esra KAYAKILIÇ, Ali PekcanDEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.