FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 13 Sayı: Ek-2 Yıl: 2008
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 13 Issue: Supplement-2 Year: 2008
  Satın al  
 
 
HIV/AIDS Hastalığında Antiretroviral Tedavi ve
Truvada® (Emtrisitabin + Tenofovir Disoproksil Fumarat
Aygen TÜMER, Serhat ÜNAL 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir