FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 14 Sayı: 1 Yıl: 2009
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 14 Issue: 1 Year: 2009
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Crimean-Congo Haemorrhagic Fever (584 defa görüntülendi)
1 - 9
Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ile Gelişen Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgularında Linezolid Kullanımı
The Use of Linezolid in the Treatment of Ventilator-Associated Pneumonia Caused by Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (558 defa görüntülendi)
10 - 15
Büşra ERGÜT SEZER, Murat DİZBAY, Kevser ÖZDEMİR, Ahmet MAHLİ, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Febril Nötropenik Olguların Ampirik Tedavisinde Beta-Laktam Monoterapisi ile Beta-Laktam ve Amikasin Kombinasyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of the Efficacy of Beta-Lactam Monotherapy and Beta-Lactam and Amikacin Combination Therapy for the Empirical Treatment of Febrile Neutropenic Patients (688 defa görüntülendi)
16 - 26
Mustafa DOĞAN, Serap GENÇER, Suzan ŞAHİN, Güler DEMİRHAN, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Konusunda Sağlık Personelinin Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Knowledge of the Health-Care Personnel Regarding Crimean-Congo Haemorrhagic Fever (676 defa görüntülendi)
27 - 35
Gül Ruhsar YILMAZ, Turan BUZGAN, Mustafa Aydın ÇEVİK, Ahmet SAFRAN, M. Ali TORUNOĞLU, Esin KULAÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV/AIDS Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Epidemiological, Clinical and Laboratory Features of HIV/AIDS Cases (590 defa görüntülendi)
36 - 42
Ayşe ERBAY, Bircan KAYAASLAN, Esragül AKINCI, Pınar ÖNGÜRÜ, Selim Sırrı EREN, Gökhan GÖZEL, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Şarbon Salgını: Yedi Olgunun Değerlendirilmesi
Anthrax Outbreak: Evaluation of Seven Cases (616 defa görüntülendi)
43 - 47
Serdar GÜL, Ferit KUŞCU, D. Barış ÖZTÜRK, Yunus GÜRBÜZ, E. Ediz TÜTÜNCÜ, İrfan ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Primer İnfluenza A Pnömonisi: 2 Olgu Sunumu
Primary Influenza A Pneumonia: Report of Two Cases (649 defa görüntülendi)
48 - 51
Birgül METE, Gökhan AYGÜN, Aslıhan DEMİREL, Sevgi ERGİN, Kenan MİDİLLİ, Gülden YILMAZ, Seval ÜRKMEZ, Yalım DİKMEN, Recep ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir