FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 14 Sayı: 1 Yıl: 2009
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 14 Issue: 1 Year: 2009
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Crimean-Congo Haemorrhagic Fever (1940 defa görüntülendi)
1 - 9
Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus ile Gelişen Ventilatörle İlişkili Pnömoni Olgularında Linezolid Kullanımı
The Use of Linezolid in the Treatment of Ventilator-Associated Pneumonia Caused by Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (1361 defa görüntülendi)
10 - 15
Büşra ERGÜT SEZER, Murat DİZBAY, Kevser ÖZDEMİR, Ahmet MAHLİ, Dilek ARMAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Febril Nötropenik Olguların Ampirik Tedavisinde Beta-Laktam Monoterapisi ile Beta-Laktam ve Amikasin Kombinasyonunun Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of the Efficacy of Beta-Lactam Monotherapy and Beta-Lactam and Amikacin Combination Therapy for the Empirical Treatment of Febrile Neutropenic Patients (1844 defa görüntülendi)
16 - 26
Mustafa DOĞAN, Serap GENÇER, Suzan ŞAHİN, Güler DEMİRHAN, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı Konusunda Sağlık Personelinin Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Knowledge of the Health-Care Personnel Regarding Crimean-Congo Haemorrhagic Fever (2038 defa görüntülendi)
27 - 35
Gül Ruhsar YILMAZ, Turan BUZGAN, Mustafa Aydın ÇEVİK, Ahmet SAFRAN, M. Ali TORUNOĞLU, Esin KULAÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV/AIDS Olgularının Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Epidemiological, Clinical and Laboratory Features of HIV/AIDS Cases (2107 defa görüntülendi)
36 - 42
Ayşe ERBAY, Bircan KAYAASLAN, Esragül AKINCI, Pınar ÖNGÜRÜ, Selim Sırrı EREN, Gökhan GÖZEL, Nurhayat BAYAZIT, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Şarbon Salgını: Yedi Olgunun Değerlendirilmesi
Anthrax Outbreak: Evaluation of Seven Cases (1665 defa görüntülendi)
43 - 47
Serdar GÜL, Ferit KUŞCU, D. Barış ÖZTÜRK, Yunus GÜRBÜZ, E. Ediz TÜTÜNCÜ, İrfan ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Primer İnfluenza A Pnömonisi: 2 Olgu Sunumu
Primary Influenza A Pneumonia: Report of Two Cases (1867 defa görüntülendi)
48 - 51
Birgül METE, Gökhan AYGÜN, Aslıhan DEMİREL, Sevgi ERGİN, Kenan MİDİLLİ, Gülden YILMAZ, Seval ÜRKMEZ, Yalım DİKMEN, Recep ÖZTÜRK 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.