FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 14 Sayı: 2 Yıl: 2009
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2009
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Türkiye'de Toplum Kökenli Pnömoni Tanısıyla Hospitalize Edilen Hastalarda Etkenler
Infectious Etiology of Hospitalized Community-Acquired Pneumonia Patients in Turkey (1335 defa görüntülendi)
53 - 57
Hakan ERDEM, Cumhur ARTUK, Ömer COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Kandida İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik ve Klinik Özellikleri
Nosocomial Candida Infections: Microbiological and Clinical Features (2109 defa görüntülendi)
58 - 66
Behice KURTARAN, Ayşe Seza İNAL, Aslıhan CANDEVİR, Filiz KİBAR, Yeşim TAŞOVA, Gülşah SEYDAOĞLU, Neşe SALTOĞLU, Hasan Salih Zeki AKSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Eskişehir'de Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisi
Etiology of Fever of Unknown Origin in Eskisehir (1685 defa görüntülendi)
67 - 71
Saygın NAYMAN ALPAT, Figen ÜNLÜ, Nurettin ERBEN, Elif DOYUK KARTAL, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Febril Nötropenik Olgularımızda C-Reaktif Proteinin İnfeksiyon ve Mortalite Göstergesi Olarak İncelenmesi
Assessment of C-Reactive Protein as a Marker of Infection and Mortality in Febrile Neutropenic Patients (2109 defa görüntülendi)
72 - 80
Suzan ŞAHİN, Serap GENÇER, Mustafa DOĞAN, Güler DEMİRHAN, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nöroloji-Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Nozokomiyal İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
Evaluation of Nosocomial Infections in Neurology-Neurosurgery Intensive Care Unit (1822 defa görüntülendi)
81 - 89
Cemal BULUT, Gül Ruhsar YILMAZ, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, M. Arzu YETKİN, F. Şebnem ERDİNÇ, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bruselloza Bağlı Spondilodiskit ve Psoas Apsesi
Spondylodiscitis and Psoas Abscess Due to Brucellosis (1400 defa görüntülendi)
90 - 93
Nefise ÖZTOPRAK, Mustafa Aydın ÇEVİK, Ayşe ERBAY, Esragül AKINCI, Selim Sırrı EREN, Murat VURAL, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Sağlık Personelinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Seroprevalansı
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Seroprevalence in Healthcare Workers (1431 defa görüntülendi)
94 - 96
Esragül AKINCI, Pınar ÖNGÜRÜ, Aliye TANRICI, Yavuz UYAR, Selim Sırrı EREN, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.