FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 14 Sayı: 2 Yıl: 2009
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2009
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Türkiye'de Toplum Kökenli Pnömoni Tanısıyla Hospitalize Edilen Hastalarda Etkenler
Infectious Etiology of Hospitalized Community-Acquired Pneumonia Patients in Turkey (617 defa görüntülendi)
53 - 57
Hakan ERDEM, Cumhur ARTUK, Ömer COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Nozokomiyal Kandida İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik ve Klinik Özellikleri
Nosocomial Candida Infections: Microbiological and Clinical Features (660 defa görüntülendi)
58 - 66
Behice KURTARAN, Ayşe Seza İNAL, Aslıhan CANDEVİR, Filiz KİBAR, Yeşim TAŞOVA, Gülşah SEYDAOĞLU, Neşe SALTOĞLU, Hasan Salih Zeki AKSU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Eskişehir'de Nedeni Bilinmeyen Ateş Etyolojisi
Etiology of Fever of Unknown Origin in Eskisehir (597 defa görüntülendi)
67 - 71
Saygın NAYMAN ALPAT, Figen ÜNLÜ, Nurettin ERBEN, Elif DOYUK KARTAL, İlhan ÖZGÜNEŞ, Gaye USLUER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Febril Nötropenik Olgularımızda C-Reaktif Proteinin İnfeksiyon ve Mortalite Göstergesi Olarak İncelenmesi
Assessment of C-Reactive Protein as a Marker of Infection and Mortality in Febrile Neutropenic Patients (668 defa görüntülendi)
72 - 80
Suzan ŞAHİN, Serap GENÇER, Mustafa DOĞAN, Güler DEMİRHAN, Serdar ÖZER 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nöroloji-Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Nozokomiyal İnfeksiyonların Değerlendirilmesi
Evaluation of Nosocomial Infections in Neurology-Neurosurgery Intensive Care Unit (590 defa görüntülendi)
81 - 89
Cemal BULUT, Gül Ruhsar YILMAZ, Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, M. Arzu YETKİN, F. Şebnem ERDİNÇ, Ali Pekcan DEMİRÖZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bruselloza Bağlı Spondilodiskit ve Psoas Apsesi
Spondylodiscitis and Psoas Abscess Due to Brucellosis (586 defa görüntülendi)
90 - 93
Nefise ÖZTOPRAK, Mustafa Aydın ÇEVİK, Ayşe ERBAY, Esragül AKINCI, Selim Sırrı EREN, Murat VURAL, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Sağlık Personelinde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Seroprevalansı
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Seroprevalence in Healthcare Workers (651 defa görüntülendi)
94 - 96
Esragül AKINCI, Pınar ÖNGÜRÜ, Aliye TANRICI, Yavuz UYAR, Selim Sırrı EREN, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir