FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 14 Sayı: 3 Yıl: 2009
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 14 Issue: 3 Year: 2009
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Besin Kaynaklı (İntestinal) Şarbon: Türkiye İçin Sorun mu?
Ingestional (Oral Route/Enteric) Anthrax: Is It a Problem in Turkey? (568 defa görüntülendi)
97 - 104
Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Mikroorganizma Konsantrasyonu-Pozitif Sonuç İlişkisi ile BirKan Kültür Sisteminin Validasyonu
Validation of a Blood Culture System Via Correlation Between Microorganism Concentration and Positive Result (719 defa görüntülendi)
105 - 112
A. Esra KARAKOÇ, Vasfi TANJU, Mihriban YÜCEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hayvan Temasının Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığına Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Animal Contact on Nasal Staphylococcus aureus Carriage (569 defa görüntülendi)
113 - 117
M. Hamidullah UYANIK, Ekrem KİREÇCİ, Halil YAZGI, Mete Koray VURAL, Ahmet AYYILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Damar İçi Kateter İlişkili İnfeksiyon İnsidansı ve Risk Faktörleri
Incidence and Risk Factors for Intravascular Catheter-Related Infections (567 defa görüntülendi)
118 - 127
Gürdal YILMAZ, Rahmet ÇAYLAN, Kemalettin AYDIN, Murat TOPBAŞ, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Yaşadıkları Güçlükler
Difficulties Encountered by Infection Control Nurses (615 defa görüntülendi)
128 - 138
Zarif GÜRKAN KARAKUŞ, Sevim ULUPINARALICI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Linezolid ile Tedavi Edilen Metisiline Duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA)'un Etken Olduğu Menenjit-Serebrit Olgusu
A Case of Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) Meningitis-Cerebritis Treated with Linezolid (603 defa görüntülendi)
139 - 143
Dilek ARMAN, Nuran SARI, Büşra ERGÜT SEZER, Nesrin ATA, Murat DİZBAY, Kenan HIZEL, Fikret İLERİ, Fatma ULUTAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir