FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 14 Sayı: 3 Yıl: 2009
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 14 Issue: 3 Year: 2009
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Besin Kaynaklı (İntestinal) Şarbon: Türkiye İçin Sorun mu?
Ingestional (Oral Route/Enteric) Anthrax: Is It a Problem in Turkey? (801 defa görüntülendi)
97 - 104
Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Mikroorganizma Konsantrasyonu-Pozitif Sonuç İlişkisi ile BirKan Kültür Sisteminin Validasyonu
Validation of a Blood Culture System Via Correlation Between Microorganism Concentration and Positive Result (1286 defa görüntülendi)
105 - 112
A. Esra KARAKOÇ, Vasfi TANJU, Mihriban YÜCEL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hayvan Temasının Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığına Etkisinin Araştırılması
Investigation of the Effect of Animal Contact on Nasal Staphylococcus aureus Carriage (742 defa görüntülendi)
113 - 117
M. Hamidullah UYANIK, Ekrem KİREÇCİ, Halil YAZGI, Mete Koray VURAL, Ahmet AYYILDIZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Damar İçi Kateter İlişkili İnfeksiyon İnsidansı ve Risk Faktörleri
Incidence and Risk Factors for Intravascular Catheter-Related Infections (948 defa görüntülendi)
118 - 127
Gürdal YILMAZ, Rahmet ÇAYLAN, Kemalettin AYDIN, Murat TOPBAŞ, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 İnfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Yaşadıkları Güçlükler
Difficulties Encountered by Infection Control Nurses (1133 defa görüntülendi)
128 - 138
Zarif GÜRKAN KARAKUŞ, Sevim ULUPINARALICI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Linezolid ile Tedavi Edilen Metisiline Duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA)'un Etken Olduğu Menenjit-Serebrit Olgusu
A Case of Methicillin-Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) Meningitis-Cerebritis Treated with Linezolid (859 defa görüntülendi)
139 - 143
Dilek ARMAN, Nuran SARI, Büşra ERGÜT SEZER, Nesrin ATA, Murat DİZBAY, Kenan HIZEL, Fikret İLERİ, Fatma ULUTAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.