FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 14 Sayı: 4 Yıl: 2009
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 14 Issue: 4 Year: 2009
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Türkiye'de Hantavirüs İnfeksiyonları
Hantavirus Infections in Turkey (1295 defa görüntülendi)
145 - 152
Güven ÇELEBi, Mustafa SÖZEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de ve Hollanda'da İki Üniversite Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Kateter Bakımı ve Kateter İnfeksiyon Oranlarının Karşılaştırılması: Bir Prospektif Çalışma
Comparison of Catheter Care Practices and Catheter Infection Rates of Turkish and Dutch Intensive Care Units in Two University Hospitals: A Prospective Study (1240 defa görüntülendi)
153 - 158
Emine ALP, Frans LOEFFLEN, Mehmet DOĞANAY, Andreas VOSS 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nedeni Bilinmeyen Ateş: 2007-2008 Yıllarında Kliniğimizde İzlediğimiz 38 Olgunun Retrospektif Analizi
Fever of Unknown Origin: Retrospective Analysis of 38 Cases (1629 defa görüntülendi)
159 - 164
Sezin ZORLU, Halis AKALIN, Emel YILMAZ, Yasemin HEPER, Reşit MISTIK, Safiye HELVACI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nontifoidal Salmonella Serotiplerinin Sıklığı ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarındaki Değişim
Frequency and Antimicrobial Susceptibility Changes of Nontyphoidal Salmonella Serotypes (1375 defa görüntülendi)
165 - 169
İpek IŞILAKMUMCUOĞLU, Neriman BALABAN, Irmak BARAN, Zeynep Ceren KARAHAN, Şenol KURŞUN, HürremBODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Hastane Kökenli Üropatojen Escherichia coli Suşlarının Ampirik Tedavisinde Sık Kullanılan Antibiyotiklere Yıllarİçinde Gelişen Direnç Oranlarındaki Değişim
Changes in Antibiotic Susceptibilities of the Most Frequently Used Empirical Therapies for Nosocomial Uropathogenic Escherichia coli Strains Over Time (1636 defa görüntülendi)
170 - 174
Özlem KANDEMİR, Mustafa UĞUZ, Bahar TAŞDELEN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Marmara Üniversitesi Hastanesinde İzole Edilen İlk İmipeneme Dirençli Bacteroides fragilis Kökeninin Fenotipik ve Genotipik Özelliklerinin Araştırılması
Investigation of Phenotypic and Genotypic Properties of First Imipenem Resistant Bacteroides fragilis Isolated from Marmara University Hospital (1408 defa görüntülendi)
175 - 181
Nurver TOPRAK ÜLGER, Cenk ARAL, Arzu İLKİ, Ayşe ÖZER, Güner SÖYLETİR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Postmenopozal Dönemdeki Yaşlı Hastada Akut Batın Tablosuna Yol Açan Pelvik Aktinomikoz Olgusu
Pelvic Actinomycosis Causing Acute Abdominal Pain in an Elderly Patient in the Postmenopausal Period (1353 defa görüntülendi)
182 - 184
A. Ender YUMRU, Murat BOZKURT, Ebru İNCİ COŞKUN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.