FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 15 Sayı: 1 Yıl: 2010
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 15 Issue: 1 Year: 2010
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Gebelikte Pandemik İnfluenza A (H1N1) Virüs İnfeksiyonu
Pandemic Influenza A (H1N1) Virus Infection During Pregnancy (1844 defa görüntülendi)
1 - 10
Esragül AKINCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Toplum Kökenli Sepsis: 125 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi
Community-Acquired Sepsis: Retrospective Evaluation of 125 Cases (1436 defa görüntülendi)
11 - 15
Hicran GÜLER, Halis AKALIN, Yasemin HEPER, Emel YILMAZ, Melda SINIRTAŞ, Çınar ÖZTÜRK, Reşit MISTIK, Safiye HELVACI, Okan TÖRE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Alet İlişkili İnfeksiyonlar
Device-Associated Nosocomial Infections in the General Intensive Care Unit of Baskent University Istanbul Research and Education Center (1261 defa görüntülendi)
16 - 23
Kıvanç ŞEREFHANOĞLU, Funda ERGİN TİMURKAYNAK, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV/AIDS Hastalarında Efavirenz Kullanımına Bağlı Gelişen Nöropsikiyatrik Yan Etkiler
Neuropsychiatric Side Effects Associated with Efavirenz Therapy in HIV/AIDS Patients (1439 defa görüntülendi)
24 - 27
Hayat KUMBASARKARAOSMANOĞLU, Özlem ALTUNTAŞAYDIN, Esin ÇEVİK, Özcan NAZLICAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit C Tedavisinin Yan Etkileri: Cilt ve Mukoza Etkilerinin Yüksek Görülme Oranı
Side Effects of Therapy for Chronic Hepatitis C: High Incidence of Dermal and Mucosal Adverse Events (1595 defa görüntülendi)
28 - 33
Hüseyin Şener BARUT, Özgür GÜNAL, Jale YÜKSEK, Ünal ERKORKMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Hematolojik Maligniteli Bir Hastada Pseudomonas stutzeri Bakteremisi
A Case of Pseudomonas stutzeri Bacteremia in a Patient with Hematologic Malignancy (1251 defa görüntülendi)
34 - 36
Ahmet ÖZBEK, Osman AKTAŞ, M. Hamidullah UYANIK, Dilek BİLİCİ, Zuhal KESKİN YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   
Yazar Onay Formu

Telif Hakkı Devir Formu
Yazı Değerlendirme
Süreci ve Etik


Budapeşte Açık Erişim
Girişimi’nden bu yana
on yıl: Açık Erişim için
düzenlemeFlora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
DOAJ
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
EMBASE (ELSEVIER)
Tarafından
İndekslenmektedir.


Flora Dergisi
2017 yılından beri
Emerging Sources Citation Index
Tarafından
İndekslenmektedir.

İntihal Politikası
Dergimize gönderilen tüm yazılar iThenticate intihal tespit etme programı ile değerlendirilmektedir. Benzerlik indeksi sınırı %30 ve altı olması önerilmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir

Creative Commons Lisansı
FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.