FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 15 Sayı: 1 Yıl: 2010
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 15 Issue: 1 Year: 2010
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Gebelikte Pandemik İnfluenza A (H1N1) Virüs İnfeksiyonu
Pandemic Influenza A (H1N1) Virus Infection During Pregnancy (628 defa görüntülendi)
1 - 10
Esragül AKINCI 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Toplum Kökenli Sepsis: 125 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi
Community-Acquired Sepsis: Retrospective Evaluation of 125 Cases (623 defa görüntülendi)
11 - 15
Hicran GÜLER, Halis AKALIN, Yasemin HEPER, Emel YILMAZ, Melda SINIRTAŞ, Çınar ÖZTÜRK, Reşit MISTIK, Safiye HELVACI, Okan TÖRE 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Nozokomiyal Alet İlişkili İnfeksiyonlar
Device-Associated Nosocomial Infections in the General Intensive Care Unit of Baskent University Istanbul Research and Education Center (561 defa görüntülendi)
16 - 23
Kıvanç ŞEREFHANOĞLU, Funda ERGİN TİMURKAYNAK, Hande ARSLAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 HIV/AIDS Hastalarında Efavirenz Kullanımına Bağlı Gelişen Nöropsikiyatrik Yan Etkiler
Neuropsychiatric Side Effects Associated with Efavirenz Therapy in HIV/AIDS Patients (627 defa görüntülendi)
24 - 27
Hayat KUMBASARKARAOSMANOĞLU, Özlem ALTUNTAŞAYDIN, Esin ÇEVİK, Özcan NAZLICAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Kronik Hepatit C Tedavisinin Yan Etkileri: Cilt ve Mukoza Etkilerinin Yüksek Görülme Oranı
Side Effects of Therapy for Chronic Hepatitis C: High Incidence of Dermal and Mucosal Adverse Events (672 defa görüntülendi)
28 - 33
Hüseyin Şener BARUT, Özgür GÜNAL, Jale YÜKSEK, Ünal ERKORKMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Hematolojik Maligniteli Bir Hastada Pseudomonas stutzeri Bakteremisi
A Case of Pseudomonas stutzeri Bacteremia in a Patient with Hematologic Malignancy (596 defa görüntülendi)
34 - 36
Ahmet ÖZBEK, Osman AKTAŞ, M. Hamidullah UYANIK, Dilek BİLİCİ, Zuhal KESKİN YILDIRIM 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir