FLORA İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
Cilt: 15 Sayı: 2 Yıl: 2010
FLORA The Journal of Infectious and Clinical Microbiology
Volume: 15 Issue: 2 Year: 2010
  Satın al  
 
 
DERLEME 
 
 Francisella tularensis ve Türkiye'de Tularemi Epidemiyolojisine Genel Bir Bakış
A General Overview of Francisella tularensis and the Epidemiology of Tularemia in Turkey (861 defa görüntülendi)
37 - 58
Selçuk KILIÇ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KLİNİK ÇALIŞMALAR 
 
 Kandidemi Gelişen Hastalarda Mortalite Risk Faktörleri: Prospektif Olgu-Kontrollü Çalışma
Risk Factors for Mortality in Patients with Candidemia: A Prospective Case-Control Study (593 defa görüntülendi)
59 - 67
Evrim GÜLDEREN, Esragül AKINCI, Pınar ÖNGÜRÜ, Hürrem BODUR 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitelerinde Kateterle İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Gelişimi Yönünden Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Risk Factors for Catheter-Related Bloodstream Infections in Neurology and Neurosurgery Intensive Care Units (590 defa görüntülendi)
68 - 77
Korhan İPEKKAN, Çiğdem ATAMANHATİPOĞLU, Behiç ORAL, Günay TUNCER ERTEM, M. Arzu YETKİN, F. Şebnem ERDİNÇ, Celal KILIÇ, Levent İNAN, Cemal BULUT, Ali Pekcan DEMİRÖZ  
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Çorlu'da 2009 Pandemik İnfluenza H1N1 Ön Tanısı ile İzlenen Olguların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri
The Clinical Features of the 2009 Pandemic Influenza H1N1 Cases in Corlu Province, Turkey (580 defa görüntülendi)
78 - 84
Filiz ARABACI, Asiye YILMAZ 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
 Pandemik H1N1 Grip Aşısının Toplumda ve Sağlık Çalışanlarında Kabul Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi
Acceptance of the Pandemic H1N1 Influenza Vaccine by the Public and Health Care Workers (551 defa görüntülendi)
85 - 89
Serdar GÜL, Ömer Tolga GÜLER, Murat YEŞİLYURT, Doğan Barış ÖZTÜRK, Esen UZ GÜL, Mesut YEŞİL, Mehmethan TURAN, Ferit KUŞCU 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Ayırıcı Tanısı: Altı Olgu
Differential Diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: Six Cases (622 defa görüntülendi)
90 - 94
Doğan Barış ÖZTÜRK, Yunus GÜRBÜZ, Emin Ediz TÜTÜNCÜ, Ferit KUŞCU, İrfan ŞENCAN 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
KISA RAPOR 
 
 Eritema Multiforme ile Komplike Orf Hastalığı
Eritema Multiforme ile Komplike Orf Hastalığı (587 defa görüntülendi)
95 - 96
Mehmet YAHYAOĞLU, Aziz ÖĞÜTLÜ, Nazan TUNA 
[Özet ] [Tam metin ] [PDF ] 
  
   

Flora Dergisi
Türk Tıp Dizini
Tarafından
İndekslenmektedir.
 
 
Anasayfa  |  İletişim  |  Son Sayı
Tüm hakları 'ne aittir